Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 26

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

26-1. Uwolnienie dla piłki w hazardzie wodnym
Należy stwierdzić na podstawie faktów czy uderzona w kierunku hazardu wodnego piłka, która nie została znaleziona, znajduje się w tym hazardzie. Jeżeli nie jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka uderzona w kierunku hazardu wodnego leży w tym hazardzie, gracz musi postąpić zgodnie z Regułą 27-1.

Jeżeli piłka została znaleziona w hazardzie wodnym lub jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona leży w hazardzie wodnym (obojętne czy znajduje się w wodzie, czy nie), gracz może z karą jednego uderzenia:

 

  1. Postąpić zgodnie z procedurą uderzenia i odległości Reguły 27-1 poprzez zagranie piłki z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego piłka oryginalna była ostatnio grana (patrz Reguła 20-5), lub
  2. Dropować piłkę poza hazardem wodnym, utrzymując miejsce, w którym piłka ostatni raz przecięła granicę hazardu wodnego w linii prostej pomiędzy dołkiem a miejscem, na którym piłka będzie dropowana, bez ograniczenia odległości od hazardu wodnego; lub
  3. Dodatkową opcją, dostępną tylko w przypadku, gdy piłka ostatni raz przecięła granicę bocznego hazardu wodnego jest dropowanie piłki poza hazardem wodnym w obrębie dwóch długości kija lecz nie bliżej dołka niż (i) punkt, gdzie oryginalna piłka ostatni raz przecięła granicę hazardu wodnego lub (ii) punkt na przeciwległej granicy hazardu wodnego leżący w takiej samej odległości od dołka.

W razie zastosowania niniejszej reguły, gracz może podnieść i oczyścić swoją piłkę lub zastąpić ją inną piłką.

(Działania zabronione, gdy piłka znajduje się w hazardzie – patrz Reguła 13-4)
(Piłka przemieszczająca się w wodzie w hazardzie wodnym – patrz Reguła 14-6)

26-2. Piłka grana z hazardu wodnego

a. Piłka spoczęła w tym samym lub innym hazardzie wodnym
Jeżeli piłka zagrana z obrębu hazardu wodnego spocznie po uderzeniu w tym samym lub innym hazardzie wodnym, gracz może:

  1. z karą jednego uderzenia zagrać piłkę z miejsca położonego jak najbliżej miejsca, z którego wykonano ostatnie uderzenie spoza hazardu wodnego (patrz Reguła 20-5), lub
  2. postąpić zgodnie z Regułą 26-1a, 26-1b lub, o ile ma zastosowanie, Regułą 26-1c doliczając karę jednego uderzenia z tej reguły. Stosując Reguły 26-1b lub 26-1c punkt odniesienia jest punktem, w którym oryginalna piłka ostatni raz przecięła granicę tego hazardu, w którym obecnie leży.

Uwaga: Jeżeli gracz postępuje zgodnie z Regułą 26-1a dropując piłkę w hazardzie możliwie najbliżej miejsca, z którego oryginalna piłka była ostatni raz zagrana, ale potem nie wybiera zagrania zdropowanej piłki, to może postępować zgodnie z punktem (i) powyżej, Regułą 26-1b lub, o ile ma to zastosowanie, Regułą 26-1c. Jeżeli tak postąpi, to otrzymuje ogólną karę dwóch uderzeń: karę jednego uderzenia za postępowanie zgodnie z Regułą 26-1a i dodatkową karę jednego uderzenia za postępowanie z punktem (i) powyżej, Regułą 26-1b lub Regułą 26-1c.

b. Piłka zgubiona poza hazardem lub nie do zagrania lub na aucie
Jeżeli piłka zagrana z obrębu hazardu wodnego jest zgubiona lub uznana za nie do zagrania poza hazardem lub jest na aucie, gracz może po doliczeniu jednego uderzenia z tytułu Reguły 27-1 lub Reguła 28a zagrać piłkę z miejsca położonego jak najbliżej miejsca w hazardzie, z którego oryginalna piłka była ostatnio grana (patrz Reguła 20-5).

Jeżeli gracz nie wybiera zagrania piłki z tego miejsca, to może on:

  1. doliczyć dodatkową karę jednego uderzenia (co daje razem dwa uderzenia) i zagrać piłkę z miejsca położonego jak najbliżej miejsca, z którego wykonano ostatnie uderzenie spoza hazardu wodnego (patrz Reguła 20-5), lub
  2. postąpić zgodnie z Regułą 26-1b lub, o ile ma zastosowanie, Regułą 26-1c, doliczając dodatkową karę jednego uderzenia określoną w tej regule (co daje razem dwa uderzenia) i używając jako punktu odniesienia punktu, w którym oryginalna piłka ostatni raz przecięła granicę hazardu zanim w nim spoczęła.

Uwaga 1: Postępując zgodnie z Regułą 26-2b, gracz nie jest zobowiązany do dropowania piłki zgodnie z Regułą 27-1 lub Reguła 28a. Jeżeli jednak zdropuje piłkę, nie ma obowiązku jej zagrać. Może natomiast postąpić zgodnie punktem (i) lub punktem (ii) powyżej. Jeżeli tak postąpi, to otrzymuje ogólną karę dwóch uderzeń: karę jednego uderzenia za postępowanie zgodnie z Regułą 27-1 lub 28 i dodatkową karę jednego uderzenia za postępowanie z punktem (i) lub (ii) powyżej.

Uwaga 2: Jeżeli piłka uderzona z obrębu hazardu wodnego zostanie uznana przez gracza za piłkę nie do zagrania poza hazardem wodnym, gracz może postępować zgodnie z Regułą 28b lub Reguła 28c, gdyż Reguła 26-2b tego nie zabrania.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG