Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 27

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

27-1. Uderzenie i odległość; Piłka autowa; Piłka nieznaleziona w ciągu w pięciu minut

a. Postępowanie zgodnie z karą uderzenia i odległości
W dowolnym czasie gracz może, z karą jednego uderzenia, zagrać piłkę z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego wykonał ostatnie uderzenie (patrz Reguła 20-5), tj. zastosować karę uderzenia i odległości.

Za wyjątkiem sytuacji, gdy reguły stanowią inaczej, jeżeli gracz wykona uderzenie z miejsca, z którego wykonał ostatnie uderzenie, to uznaje się, że zastosował karę uderzenia i odległości.

b. Piłka autowa
Jeżeli piłka znajduje się na aucie, gracz musi zagrać piłkę z karą jednego uderzenia, z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego wykonał ostatnie uderzenie (patrz Reguła 20-5).

c. Piłka nieznaleziona w ciągu pięciu minut
Jeżeli piłka została zgubiona, ponieważ nie została znaleziona (lub niezidentyfikowana przez gracza jako jego) w ciągu pięciu minut od momentu gdy strona gracza, lub jego bądź ich caddiech, rozpoczęli jej szukanie, gracz musi zagrać piłkę z karą jednego uderzenia, z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego wykonał ostatnie uderzenie (patrz Reguła 20-5).

Wyjątek: Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że oryginalna piłka, która nie została znaleziona, została przemieszczona przez czynnik zewnętrzny (Reguła 18-1), znajduje się w sztucznym utrudnieniu (Reguła 24-3), znajduje się w nienormalnych warunkach ziemnych (Reguła 25-1) lub znajduje się w hazardzie wodnym (Reguła 26-1), gracz może postępować zgodnie ze stosowną regułą.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 27-1:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

27-2. Piłka prowizoryczna

a. Procedura
Jeżeli piłka może być zgubiona poza hazardem wodnym lub może być na aucie, w celu zaoszczędzenia czasu gracz może zagrać inną piłkę prowizoryczną zgodnie z Regułą 27-1. Gracz musi:

  1. poinformować swojego przeciwnika w match play lub jego markera lub współzawodnika w stroke play o tym, że ma zamiar zagrać piłkę prowizoryczną; oraz
  2. zagrać piłkę prowizoryczną, zanim on sam lub jego partner pójdzie szukać oryginalnej piłki.

Jeżeli gracz nie spełni powyższych wymagań przed zagraniem innej piłki, to taka piłka nie jest piłką prowizoryczną, lecz staje się piłką w grze z karą uderzenia i odległości (Reguła 27-1); piłka oryginalna staje się piłką zgubioną.

(Kolejność gry z obszaru tee – patrz Reguła 10-3)

Uwaga: Jeżeli piłka prowizoryczna zagrana zgodnie z Regułą 27-2a może być zgubiona poza hazardem wodnym lub być na aucie, gracz może zagrać kolejną piłkę prowizoryczną. Jeżeli zostanie zagrana kolejna piłka prowizoryczna, to przyjmuje ona taką samą relację wobec poprzedniej piłki prowizorycznej, jaką pierwsza piłka prowizoryczna miała wobec piłki oryginalnej.

b. Kiedy piłka prowizoryczna staje się piłką w grze
Gracz może grać piłkę prowizoryczną, dopóki nie dotrze do miejsca, w którym może znajdować się oryginalna piłka. Jeżeli gracz wykona uderzenie piłką prowizoryczną z miejsca, w którym może znajdować się oryginalna piłka lub z miejsca położonego bliżej dołka niż to miejsce, to oryginalna piłka jest zgubiona, a piłka prowizoryczna staje się piłką w grze z karą uderzenia i odległości (Reguła 27-1).

Jeżeli oryginalna piłka jest zgubiona poza hazardem wodnym lub znajduje się na aucie, to piłka prowizoryczna staje się piłką w grze z karą uderzenia i odległości (Reguła 27-1).

Wyjątek: Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że oryginalna piłka, która nie została znaleziona, została przemieszczona przez czynnik zewnętrzny (Reguła 18-1) lub znajduje się w sztucznym utrudnieniu (Reguła 24-3) lub w nienormalnych warunkach ziemnych (Reguła 25-1), gracz może postępować zgodnie ze stosowną regułą.

c. Kiedy piłka prowizoryczna zostaje wykluczona z gry
Jeżeli piłka oryginalna nie jest ani zgubiona ani autowa, gracz musi wykluczyć z gry piłkę prowizoryczną i kontynuować grę oryginalną piłką. Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że oryginalna piłka znajduje się w hazardzie wodnym, gracz może postąpić zgodnie z Regułą 26-1. W każdej z powyższych sytuacji, jeżeli gracz będzie wykonywał dalsze uderzenia piłką prowizoryczną, to będzie grał niewłaściwą piłką i ma wówczas zastosowanie Reguła 15-3.

Uwaga: Jeżeli gracz grał piłką prowizoryczną zgodnie z Regułą 27 -2a, to uderzenia wykonane (po przywołaniu tej reguły) piłką prowizoryczną, która następnie została wykluczona z gry zgodnie z Regułą 27-2c, jak również otrzymane kary z tytułu grą tą piłką, zostają pominięte.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG