Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 28

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

Gracz może uznać swoją piłkę za nie do zagrania w każdym miejscu pola za wyjątkiem hazardu wodnego.

Gracz ma wyłączne prawo do zadecydowania, czy jego piłka jest nie do zagrania.

Jeżeli gracz uzna, że jego piłka jest nie do zagrania, to musi po doliczeniu jednego uderzenia karnego:

  1. Postąpić zgodnie z procedurą uderzenia i odległości Reguły 27-1 poprzez zagranie piłki z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego wykonał ostatnie uderzenie (patrz Reguła 20-5); lub
  2. Dropować piłkę za punktem spoczynku oryginalnej piłki, utrzymując ten punkt w linii prostej pomiędzy dołkiem a miejscem, na które piłka jest dropowana, bez ograniczenia odległości od tego punktu; lub
  3. Dropować piłkę w obrębie dwóch długości kija od miejsca gdzie oryginalna piłka leżała, lecz nie bliżej dołka.

Jeżeli piłka nie do zagrania znajduje się w bunkrze, gracz może postąpić zgodnie z punktem a, b lub c.
Jeżeli gracz pragnie postąpić zgodnie z punktem b lub c, piłka musi być dropowana w bunkrze.

Kiedy gracz postępuje zgodnie z niniejszą regułą, może podnieść i oczyścić swoją piłkę lub zastąpić ją inną piłką.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 28:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG