Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 31

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

31-1. Postanowienia ogólne
Reguły gry w golfa w zakresie, w którym nie są sprzeczne z poniższymi, szczegółowymi regułami, mają zastosowanie w four-ball stroke play.

31-2. Reprezentowanie strony
Strona może być reprezentowana przez jednego partnera przez całą lub przez dowolną część regulaminowej rundy; obaj partnerzy nie muszą być obecni. Nieobecny zawodnik może dołączyć do partnera pomiędzy dołkami, lecz nie podczas rozgrywania dołka.

31-3. Zapisywanie wyników
Marker zobowiązany jest zapisać dla każdego dołka tylko ten wynik brutto jednego z partnerów, który będzie się liczył. Liczące się wyniki brutto muszą być indywidualnie rozpoznawalne (tzn. musi być wiadomo, do którego z partnerów należą); w przeciwnym razie strona zostaje zdyskwalifikowana.

Wystarczające jest, aby tylko jeden z partnerów wypełniał obowiązki związane z Regułą 6-6b.

(Niewłaściwy wynik – patrz Reguła 31-7a)

31-4. Kolejność gry
Piłki należące do tej samej strony mogą być rozgrywane w takiej kolejności, jaką strona uzna za najkorzystniejszą dla siebie.

31-5. Piłka niewłaściwa
Jeżeli zawodnik naruszy Regułę 15-3b wykonując uderzenie niewłaściwą piłką, to otrzymuje karę dwóch uderzeń i musi skorygować swój błąd poprzez zagranie właściwej piłki lub poprzez postępowanie zgodne z regułami. Jego partner nie otrzymuje kary, nawet jeżeli niewłaściwa piłka należała do niego.

Jeżeli niewłaściwa piłka należała do innego zawodnika, jej właściciel musi położyć piłkę w miejscu, z którego niewłaściwa piłka została zagrana po raz pierwszy.

(Kładzenie i odkładanie – patrz Reguła 20-3)

31-6. Kara dla strony
Strona zostaje ukarana w przypadku naruszenia którejkolwiek z poniższych reguł przez któregokolwiek z partnerów:

  • Reguła 4 – Kije
  • Reguła 6-4 – Caddie
  • Każda reguła lokalna lub Regulaminu Turnieju, za którego naruszenie ustalono maksymalną karę na rundę.

31-7. Kary dyskwalifikacji

a. Naruszenie przez jednego partnera
Strona zostaje zdyskwalifikowana z turnieju, jeżeli którykolwiek z partnerów otrzymał karę dyskwalifikacji za naruszenie którejkolwiek z poniższych reguł:

b. Naruszenie przez dwóch partnerów
Strona zostaje zdyskwalifikowana z turnieju:

  1. jeżeli każdy z partnerów otrzymał karę dyskwalifikacji za naruszenie Reguły 6-3 (Czas startu i grupy) lub Reguły 6-8 (Przerwanie gry), lub
  2. jeżeli, na tym samym dołku, każdy z partnerów naruszył regułę, której naruszenie skutkuje karą dyskwalifikacji na dołku lub w turnieju.

c. Dyskwalifikacja tylko na dołku
We wszystkich innych przypadkach, gdy naruszenie jakiejś reguły skutkuje dyskwalifikacją, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany tylko na tym dołku, na którym nastąpiło naruszenie.

31-8. Skutek innych kar
Jeżeli naruszenie jakiejś reguły przez zawodnika pomoże w grze jego partnerowi, to oprócz kary otrzymanej przez zawodnika również jego partner dodatkowo otrzymuje stosowną karę.

We wszystkich innych przypadkach, w których zawodnik otrzymuje karę za naruszenie jakiejś reguły, kara nie dotyczy jego partnera.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG