Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 7

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

7-1. Przed lub między rundami

a. Match play
W każdym dniu rozgrywek w systemie match play, gracz może trenować przed rundą na polu golfowym, na którym odbywa się turniej.

b. Stroke play
W żadnym dniu rozgrywek w systemie stroke play, przed rundą lub przed dogrywką, zawodnikowi nie wolno trenować na polu, na którym odbywa się turniej, ani testować nawierzchni żadnego z putting greenów poprzez toczenie piłki lub drapanie, gładzenie bądź skrobanie jego nawierzchni.

Gdy dwie lub więcej rund turnieju stroke play mają być rozegrane w ciągu kolejnych dni, zawodnikowi nie wolno trenować pomiędzy tymi rundami na żadnym polu, na którym kontynuowany będzie turniej, ani testować nawierzchni żadnego z putting greenów poprzez toczenie piłki lub drapanie, gładzenie bądź skrobanie jego nawierzchni.

Wyjątek: Trenowanie puttowania lub chipowania na lub w pobliżu pierwszego obszaru tee lub na jakimkolwiek obszarze treningowym przed startem rundy lub dogrywki jest dozwolone.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 7-lb:
Dyskwalifikacja

Uwaga: W regulaminie turnieju, Komitet może zabronić (Reguła 33-1) treningu na polu turniejowym, w dowolnym dniu rozgrywek w systemie match play lub zezwolić na trening na polu turniejowym lub na jego części (Reguła 33-2c) w dowolnym dniu lub pomiędzy rundami rozgrywek w systemie stroke play.

7-2. Podczas rundy
Graczowi nie wolno wykonać treningowego uderzenia podczas rozgrywania dołka.

Pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków graczowi nie wolno wykonać treningowego uderzenia za wyjątkiem trenowania puttowania lub chipowania na lub w pobliżu:

  1. putting greenu ostatnio rozegranego dołka,
  2. każdego treningowego putting greenu, lub
  3. tee następnego dołka rozgrywanej rundy, pod warunkiem, że uderzenie treningowe nie będzie wykonane w hazardzie i nie opóźni nadmiernie gry (Reguła 6-7).

Uderzenia wykonane jako kontynuacja gry na dołku, którego wynik jest już ustalony, nie są uderzeniami treningowymi.

Wyjątek: Gdy gra została zawieszona przez Komitet, gracz może przed wznowieniem gry trenować (a) zgodnie z postanowieniami niniejszej reguły, (b) wszędzie poza polem, na którym odbywa się turniej i (c) zgodnie z innym zezwoleniem Komitetu.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 7-2:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
W przypadku naruszenia reguły pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, kara dotyczy następnego dołka.

Uwaga 1: Próbny zamach nie jest uderzeniem treningowym i może być wykonywany w każdym miejscu pod warunkiem, że gracz nie narusza reguł.

Uwaga 2: Komitet może zabronić w regulaminie turnieju (Reguła 33-1):

  1. trenowania na/lub w pobliżu putting greenu ostatnio rozegranego dołka, oraz
  2. toczenia piłki na putting greenie ostatnio rozegranego dołka .

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG