Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 8

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

8-1. Porada
Podczas regulaminowej rundy graczowi nie wolno:

  1. udzielać porad żadnemu z graczy uczestniczących w turnieju rozgrywanym na polu, oprócz swojego partnera, lub
  2. prosić o poradę kogokolwiek oprócz swojego partnera lub jednego ze swoich caddiech.

8-2. Wskazywanie linii gry

a. Poza putting greenem
Poza putting greenem gracz może poprosić dowolną osobę o wskazanie linii gry, lecz nikt nie może podczas wykonywania uderzenia i za zgodą gracza, ustawić się w tym celu na tej linii, w jej pobliżu lub na jej przedłużeniu poza dołek. Wszelkie znaki umieszczone przez gracza lub za jego wiedzą, w celu wskazania linii gry, muszą być usunięte przed wykonaniem uderzenia.

Wyjątek: Przytrzymywanie lub wznoszenie flagi – patrz Reguła 17-1.

b. Na putting greenie
Gdy piłka gracza znajduje się na putting greenie, linia puttowania może być wskazana przed, ale nie podczas uderzenia, przez  gracza, jego partnera lub jednego z ich caddiech; nie wolno przy tym dotykać  putting greenu. Nie wolno umieszczać żadnych znaków wskazujących linię puttowania.

(Dotykanie lini puttowania – patrz Reguła 16-1a)

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

Uwaga: Komitet może w regulaminie turnieju drużynowego (Reguła 33-1) zezwolić, by każda drużyna wybrała jedną osobę upoważnioną do udzielania porad (wraz ze wskazywaniem linii puttowania) członkom tej drużyny. Komitet może ustalić warunki związane z wyborem i uprawnieniami takiej osoby, która musi być zgłoszona Komitetowi zanim zacznie udzielać porad.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG