Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Status amatora

Przedmowa do Reguł Statusu Amatora – wydanie 2022

Po koniec października 2021 The R&A i USGA opublikowały Nowe Reguły Statusu Amatora w golfie. Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku, dotyczą głównie zniesienia ograniczeń sponsorowania, co czołowym amatorom otwiera drogę do szukania wsparcia finansowego swojej kariery sportowej.

Zmiany są dalszym procesem modernizacji „Reguł gry w golfa” z roku 2019 roku, tak aby zrozumienie i stosowanie reguł było dla graczy prostsze. Nowe zapisy opracowano na podstawie zebranych opinii golfistów i osób z branży. Rezultatem tego jest zestaw reguł usuwających wiele ograniczeń, które wcześniej stosowano wobec golfistów amatorów, zapewniając ochronę uczciwości gry poprzez ograniczenie formy i wartości nagród, jakie może przyjąć golfista amator.

Nowe zmodernizowane reguły określają, że tylko następujące działania golfisty spowodują utratę statusu amatora:

• Przyjęcie nagrody o wartości przekraczającej limit nagród (700 GBP/1000 USD) lub przyjęcie nagrody pieniężnej w zawodach handicapowych.
• Granie jako profesjonalista.
• Przyjęcie zapłaty za naukę gry w golfa (chociaż nadal będą obowiązywać wszystkie obecne wyjątki, takie jak coaching w instytucjach edukacyjnych i pomoc w zatwierdzonych programach).
• Zatrudnienie jako profesjonalista w klubie golfowym lub posiadanie członkostwa w stowarzyszeniu golfistów profesjonalistów.

Aby osiągnąć to uproszczone podejście, wprowadzono następujące kluczowe zmiany:
• Zróżnicowano możliwość przyjęcia nagród w zależności od rodzaju zawodów scratch lub handicapowych.
• Regułę dotyczącą nagród zastosowano tylko do zawodów rozgrywanych na polu golfowym lub symulatorze od tee do dołka, ale nie zastosowano jej do zawodów typu longest drive, konkursu puttowania czy konkursów umiejętności, które nie są rozgrywane jako część zawodów od tee do dołka.
• Wyeliminowano wszelkie ograniczenia związane z reklamą, wydatkami i sponsoringiem.

Nowe możliwości, powstałe w wyniku zniesienia ograniczeń sponsorowania oraz możliwość przyjmowania nagród pieniężnych w turniejach typu „scratch” według zwiększonego limitu do 700 funtów lub 1000 dolarów, przyniosą wiele korzyści czołowym amatorom szukającym sposobów na sfinansowanie wydatków związanych z golfem.

Do nowych reguł dołączone są wytyczne, które są dokumentem przeglądowym i szczegółowo wyjaśniają dlaczego wprowadzono zmiany lub, w niektórych przypadkach, dlaczego ich nie wprowadzono.

Pełna treść Reguł Statusu Amatora 2022 do pobrania: TUTAJ.

Reguły Statusu Amatora z wytycznymi 2022 do pobrania: TUTAJ.

Materiały w wersji angielskiej dotyczące Reguł Statusu Amatora można znaleźć na stronach www.randa.org i www.usga.org.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG