Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwały

UCHWAŁA NR 16/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia założeń Funduszu Rozwoju Polskiego Golfa 2022

26 maja 2022

UCHWAŁA NR 16/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia założeń Funduszu Rozwoju Polskiego Golfa 2022 Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia założeń Programu wsparcia lokalnych inicjatyw rozwoju golfa „Fundusz rozwoju polskiego golfa 2022” wraz z dokumentacją stanowiącą załącznik […]

UCHWAŁA NR 15/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG

26 maja 2022

UCHWAŁA NR 15/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Podjęto decyzję w sprawie zwołania Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG na dzień 30 maja 2022 r., w pierwszym terminie na godz. 11.30, a […]

UCHWAŁA NR 14/2022 z dnia 22 marca 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wyboru kapitanów na DME seniorów i seniorek w 2022 r.

26 maja 2022

UCHWAŁA NR 14/2022 z dnia 22 marca 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wyboru kapitanów na DME seniorów i seniorek w 2022 r. Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1 Na wniosek J. Sikory, wiceprezesa ds. sportowych Zarząd zatwierdził następujące kandydatury na kapitanów reprezentacji na Drużynowe ME Seniorów i […]

UCHWAŁA NR 13/2022 z dnia 21 marca 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

26 maja 2022

UCHWAŁA NR 13/2022 z dnia 21 marca 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Na wniosek PSGK, Zarząd PZG obejmuje patronatem PZG wydarzenie promujące wydanie okazjonalnej kartki pocztowej przez Pocztę Polską dedykowanej „100-lecie polskiego golfa”. § 2. Uchwała wchodzi w […]

UCHWAŁA NR 12/2022 z dnia 7 grudnia 2022 Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF

17 maja 2022

UCHWAŁA NR 12/2022 z dnia 7 grudnia 2022 Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF Na podstawie § 20 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje: § 1. Zgodnie z „Programem dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” na 2022, wydanego przez Ministra […]

UCHWAŁA NR 11/2022 z dnia 7 grudnia 2022 Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

17 maja 2022

UCHWAŁA NR 11/2022 z dnia 7 grudnia 2022 Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd PZG przyznał patronat następującym inicjatywom: 1) PZG Przesiep Open by Mitukiewicz.pl 2) 5 Stars Junior Cup oraz US Kids Poland § 2. Uchwała wchodzi w życie […]

UCHWAŁA NR 10/2022 z dnia 7 grudnia 2022 Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego

17 maja 2022

UCHWAŁA NR 10/2022 z dnia 7 grudnia 2022 Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PZG klub golfowy Golf Malinka Zgierz. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes […]

UCHWAŁA NR 9/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia kryteriów kwalifikacji oraz zasad dofinansowania udziału reprezentantów Polski 25+ w ME

17 maja 2022

UCHWAŁA NR 9/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia kryteriów kwalifikacji oraz zasad dofinansowania udziału reprezentantów Polski 25+ w ME Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia kryteriów kwalifikacji oraz zasad dofinansowania udziału reprezentantów Polski 25+ w ME., zgodnie […]

UCHWAŁA NR 8/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia kryteriów kwalifikacji do KN seniorów na Drużynowe ME Seniorów i Seniorek w 2022

17 maja 2022

UCHWAŁA NR 8/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia kryteriów kwalifikacji do KN seniorów na Drużynowe ME Seniorów i Seniorek w 2022 r. Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia kryteriów kwalifikacji do KN seniorów na Drużynowe ME Seniorów […]

UCHWAŁA NR 7/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rankingu Juniorskiego na 2022 r.

17 maja 2022

UCHWAŁA NR 7/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rankingu Juniorskiego na 2022 r. Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rankingu Juniorskiego na 2022 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Regulamin-rankingu-juniorskiego-2022. § 2. […]

Partner Strategiczny

Partner Generalny