Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwały

UCHWAŁA NR 37/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie uchylenia procedur sanitarnych i zasad uprawiania golfa w związku z epidemią COVID-19

7 września 2021

UCHWAŁA NR 37/2021z dnia 28 czerwca 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie uchylenia procedur sanitarnych i zasad uprawiania golfa w związku z epidemią COVID-19 Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchylenia „Procedur sanitarnych i zasad uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19 obowiązujących od 29 maja […]

UCHWAŁA NR 36/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia założeń Funduszu Rozwoju Polskiego Golfa

7 września 2021

UCHWAŁA NR 36/2021z dnia 28 czerwca 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia założeń Funduszu Rozwoju Polskiego Golfa Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia założeń „Programu wsparcia finansowego lokalnych inicjatyw promocji golfa – Fundusz Rozwoju Polskiego Golfa”, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. […]

UCHWAŁA NR 35/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie w sezonie 2021

7 września 2021

UCHWAŁA NR 35/2021z dnia 28 czerwca 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie w sezonie 2021 Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Na wniosek trenera KN Alvina Brasseaux jednogłośnie podjęto decyzję o powołaniu składu reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie w sezonie 2021:I. Mistrzostwa Europy […]

UCHWAŁA NR 34/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

7 września 2021

UCHWAŁA NR 34/2021z dnia 31 maja 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd PZG przyznał patronat honorowy PZG inicjatywie Kram Junior Open 2021. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Zarządu: Marek MichałowskiProtokolant: Bartłomiej Chełmecki

UCHWAŁA NR 33/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie oceny okresowej pracy pracowników Biura PZG

7 września 2021

UCHWAŁA NR 33/2021z dnia 31 maja 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie oceny okresowej pracy pracowników Biura PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Na wniosek prezesa Michałowskiego, podjęto jednogłośną decyzję o wypłacie premii wynikowych oraz nagród uznaniowych dla pracowników biura PZG za 2020 r. w pełnej wysokości wynikającej z […]

UCHWAŁA NR 32/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie aktualizacji składu kadry

7 września 2021

UCHWAŁA NR 32/2021z dnia 31 maja 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie aktualizacji składu kadry Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Na wniosek trenera KN Alvina Brasseaux jednogłośnie podjęto decyzję o dokonaniu aktualizacji składu kadry narodowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.Uchwała wchodzi w życie z […]

UCHWAŁA NR 31/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie dofinansowania organizacji I Ogólnopolskiego Turnieju Golfa Olimpiad Specjalnych

7 września 2021

UCHWAŁA NR 31/2021z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie dofinansowania organizacji I Ogólnopolskiego Turnieju Golfa Olimpiad Specjalnych Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd PZG przyznaje dofinansowanie organizacji I Ogólnopolskiego Turnieju Golfa Olimpiad Specjalnych w wysokości 9 tys. zł z przeznaczeniem na zakup ubiorów sportowych […]

UCHWAŁA NR 30/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

7 września 2021

UCHWAŁA NR 30/2021z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd PZG przyznaje patronat PZG inicjatywie Business Open 2021 oraz I Ogólnopolskiego Turnieju Golfa Olimpiad Specjalnych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Zarządu: […]

UCHWAŁA NR 29/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań komisji problemowych za 2020 r.

7 września 2021

UCHWAŁA NR 29/2021z dnia 10 maja 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań komisji problemowych za 2020 r. Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd PZG przyjmuje sprawozdania komisji problemowych za 2020 r. W załączeniu sprawozdania:1) Komisji Golfa Kobiecego2) Komisji Kalibracyjno-Handicapowej3) Komisji Sędziowskiej4) Komisji Zawodniczej5) Rady […]

UCHWAŁA NR 28/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wyjaśnienia znaczenia Handicap w regule 3.3b(4)

7 września 2021

UCHWAŁA NR 28/2021z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wyjaśnienia znaczenia Handicap w regule 3.3b(4)Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.1. Zarząd Polskiego Związku Golfa, na podstawie wniosku Komisji Sędziowskiej z 10 kwietnia 2021 r., w sprawie wyjaśnienia znaczenia Handicap w regule 3.3b(4) postanawia wprowadzić […]

Partner Strategiczny

Partner Generalny