Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwały

UCHWAŁA NR 7/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatów honorowych PZG

26 maja 2021

UCHWAŁA NR 7/2021z dnia 8 lutego 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatów honorowych PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy PZG następującym inicjatywom:1) Match Play Karolinka Golf Park w ramach Pro Golf Tour w dniach 4-8 lipca 20212) Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie […]

UCHWAŁA NR 6/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia klubów golfowych w poczet członków zwyczajnych PZG

26 maja 2021

UCHWAŁA NR 6/2021z dnia 8 lutego 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia klubów golfowych w poczet członków zwyczajnych PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków PZG klub golfowy Business Golf Club sp. z o.o oraz P.F.D. sp. z o.o. prowadzącej klub golfowy pn. […]

UCHWAŁA NR 5/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Audi Junior Tour i Audi Kids Tour 2021

26 maja 2021

UCHWAŁA NR 5/2021z dnia 8 lutego 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Audi Junior Tour i Audi Kids Tour 2021 Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd PZG zatwierdził harmonogram Audi Junior Tour i Audi Kids Tour 2021, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.Uchwała […]

UCHWAŁA NR 4/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia kadry narodowej w 2021 r.

26 maja 2021

UCHWAŁA NR 4/2021z dnia 8 lutego 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia kadry narodowej w 2021 r. Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd PZG zatwierdził „Program szkolenia KN, polityka startowa oraz kryteria powoływania do reprezentacji Polski”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr […]

UCHWAŁA NR 3/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjno-szkoleniowych NPRJ na 2021 r.

26 maja 2021

UCHWAŁA NR 3/2021z dnia 8 lutego 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjno-szkoleniowych NPRJ na 2021 r. Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd PZG zatwierdził „Założenia organizacyjno-szkoleniowego NPRJ na 2021 r.”, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. § 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. […]

UCHWAŁA NR 2/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenie obsady dyrektorskiej turniejów mistrzowskich PZG w 2021 r.

26 maja 2021

UCHWAŁA NR 2/2021z dnia 8 lutego 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenie obsady dyrektorskiej turniejów mistrzowskich PZG w 2021 r. Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd PZG zatwierdził obsadę dyrektorską turniejów mistrzowskich PZG na 2021 r., zgodnie za załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.Uchwała wchodzi w […]

UCHWAŁA nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF

26 maja 2021

UCHWAŁA nr 1/2021z dnia 18 stycznia 2021 r.Zarządu Polskiego Związku Golfaw sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF Na podstawie § 20 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje: § 1.Zgodnie z „Programem dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” na 2021, wydanego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego […]

UCHWAŁA nr 55/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie blokady modułu turniejowego w systemie Eagle

26 maja 2021

UCHWAŁA nr 55/2020z dnia 23 grudnia 2020 r.Zarządu Polskiego Związku Golfaw sprawie blokady modułu turniejowego w systemie Eagle Na podstawie § 20 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje: § 1.W związku ze stanem epidemii i rządowym obostrzeniom Zarządu PZG wprowadza blokadę możliwości rozgrywania turniejów w systemie Eagle w okresie od 28 grudnia 2020 […]

UCHWAŁA NR 54/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania dotacji rozwojowych sekcjom juniorskim

26 maja 2021

UCHWAŁA NR 54/2020z dnia 14 grudnia 2020 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania dotacji rozwojowych sekcjom juniorskim Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie przyznania dotacji rozwojowych sekcjom juniorskim wg. zasad wynikających z założeń organizacyjno-szkoleniowych NPRJ oraz klasyfikacji Klubowych Puchar Polski Juniorów 2020. § 2.Uchwała […]

UCHWAŁA NR 53/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wypożyczenia sprzętu

26 maja 2021

UCHWAŁA NR 53/2020z dnia 14 grudnia 2020 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wypożyczenia sprzętu Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1.Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie wypożyczenia sprzętu na okresu sezonu golfowego 2021 pozostałego z likwidacji Centrum Szkolenia KN najlepszej i największej sekcji juniorskiej w NPRJ wg. rankingu Klubowy Puchar […]

Partner Strategiczny

Partner Generalny