Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 33/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

Zarząd zobowiązał przewodniczących poszczególnych komisji do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu Zarządu w dniu 25 sierpnia br. w Binowie listy kandydatów do swoich komisji, przygotowania projektu regulaminu pracy komisji, projektu planu działania na 2005 oraz projektu budżetu komisji na rok 2005.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG