Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 33/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

Zarząd zobowiązał przewodniczących poszczególnych komisji do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu Zarządu w dniu 25 sierpnia br. w Binowie listy kandydatów do swoich komisji, przygotowania projektu regulaminu pracy komisji, projektu planu działania na 2005 oraz projektu budżetu komisji na rok 2005.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME