Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 26/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

Zarząd PZG zatwierdził projekt budżetu PZG na rok 2005, który zostanie przedłożony do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów w maju br. Dokument stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG