Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Piotr Mondalski ponownie wybrany na Prezesa Zarządu PZG

W ostatni wtorek maja w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa, podczas którego wybrano nowe władze Związku – prezesa oraz pozostałych członków Zarządu PZG.
Na stanowisko prezesa zgłoszono jedną kandydaturę – Piotra Mondalskiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie dwa lata. W tajnym głosowaniu prezes uzyskał poparcie 29 z 30 przybyłych na Zgromadzenie delegatów.

Pozostali członkowie Zarządu to osoby zaproponowane przez Piotra Mondalskiego. Jedyną kandydaturą zgłoszoną „z sali” był Paweł Stasiak na stanowisko Wiceprezesa d.s sędziowskich i dyscyplinarnych, jednak otrzymał zbyt mało głosów (11). Ostatecznie przyjęto następujący skład Zarządu PZG: Brygida Morańska – Wiceprezes d.s prawnych i organizacyjnych (otrzymała 28 głosów), Maciej Skierski – Wiceprezes d.s finansowych (Skarbnik PZG) (otrzymał 29 głosów), Witold Grzesiak – Wiceprezes d.s sportowych (otrzymał 25 głosów) oraz Wiceprezes d.s sędziowskich i dyscyplinarnych Rafał Podkański (otrzymał 16 głosów).

W drodze głosowania wybrano również nowy skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej. Do Elżbiety Panas – która została powołana na kolejną już kadencję – dołączyli Paweł Stasiak i Stefan Kołtuński. Kandydaturę Elżbiety Panas poparło 19 delegatów, Stefana Kołtuńskiego – 16, a na Pawła Stasiaka oddano 15 głosów.

W Zgromadzeniu udział wzięło ok. 50 osób – delegatów i gości, wśród których byli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Sportu. Spotkanie rozpoczął Prezes PZG, Piotr Mondalski od sprawozdania i przedstawienia rocznego bilansu. Jak sam ocenił – rok 2005 należał do udanych. Grupa golfistów zarejestrowanych w PZG zwiększyła się w tym czasie o blisko 50% – do około 1500 graczy. Przybyło klubów należących do PZG, powstała strona internetowa – ważny element komunikacji z golfistami zrzeszonymi w PZG, a także źródło wiedzy na temat samego Związku jak i jego działań. Prezes PZG przypomniał o opracowanej strategii „Teraz Golf”, której podstawowym celem jest popularyzacja golfa w naszym kraju. Strategii zaplanowanej na kilka lat i już przynoszącej efekty – tylko w tym roku w szkoleniach prowadzonych w ramach programu „Teraz Golf” udział wzięło ponad 1300 osób. Piotr Mondalski podkreślał również fakt, że „nasza” dyscyplina sportu coraz częściej gości w mediach, co zawdzięczamy coraz szerszemu gronu partnerów medialnych PZG.

Prezentacja prezesa PZG, przedstawiona podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa znajduje się w dziale „Tylko dla członków”.

Następnie przedstawione zostały wyniki finansowe za rok 2005. Jak przyznał Skarbnik PZG, Henryk Przybylski po raz pierwszy w historii, Związek może pochwalić się bardzo stabilną i bezpieczną sytuacją finansową, co umożliwia dalszy rozwój golfa w Polsce. Ograniczono wydatki na cele „niesportowe” – np.: administracyjne, a golfiści wykazują się dużą dyscypliną w wpłacaniu składek do PZG (95% ściągalności w 2005 roku, 99,8% w roku 2006). To pozwoliło na zgromadzenie wolnych środków, umożliwiających działanie Związku w wypadku braku wsparcia ze strony sponsorów. W 2005 roku na organizację turniejów oraz na promocję golfa przeznaczono tyle samo środków – na każdy z tych celów około 25% budżetu. Pozostałe wydatki to: dotacje dla pól, koszty osobowe, stworzenie i koszty utrzymania serwisu www, wspomaganie kadry juniorów, wdrożenie systemu HCP oraz koszty administracyjne.

Delegaci zapoznali się także z założeniami budżetu na rok 2006 oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Zaraz potem rozgorzała dyskusja podczas której zgłoszono kilka postulatów, między innymi by Zarząd rozważył przeznaczenie funduszy na budowę małych pól typu pitch&putt, wydania publikacji w języku polskim dotyczących zasad gry i etykiety golfa oraz przeznaczenie większych funduszy na szkolenie i rozszerzenie kadry juniorów. Padły też propozycje wprowadzenia zmiany w terminie rozgrywania Klubowych Mistrzostw Polski oraz by Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów i Seniorów odbywały się jako dwa oddzielne turnieje.

Po głosowaniach podczas których zatwierdzono bilans Związku za rok 2005, udzielono absolutorium dla Zarządu PZG, zatwierdzono budżet na rok 2006, rozpoczęła się kolejna dyskusja – tym razem dotycząca wysokości i sposobu opłacania składki członkowskiej na rzecz PZG. Pomysły były różne – padła propozycja zwiększenia rocznej składki o 40 złotych, był pomysł by obniżyć ją o połowę. Ostatecznie delegaci zdecydowali, że stawka pozostanie nie zmieniona.

W głosowaniach delegaci wprowadzili także zmiany w Statucie Polskiego Związku Golfa. Nowy Statut PZG będzie dostępny – również na naszej stronie – dopiero po zatwierdzeniu go przez Ministerstwo Sportu i zarejestrowaniu przez sąd.

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG