Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 01/08 Zarządu Polskiego Związku Golfa, z dnia 15.01.2008 r.

Zarząd PZG, po zapoznaniu się z wymogami Ministerstwa Sportu, ustanawia następujące klasy sportowe w golfie na rok 2008 dla zawodników zrzeszonych w PZG: 1. Mistrzowska Międzynarodowa (MM) – zawodnicy z dokładnym HCP do 0,0 ; 2. Mistrzowska (M) – zawodnicy z dokładnym HCP od 0,1 do 2,4; 3. Klasa I – zawodnicy z dokładnym HCP od 2,5 do 3,4; 4. Klasa II – zawodnicy z dokładnym HCP od 3,5 do 4,4; 5. Klasa III – zawodnicy z dokładnym HCP od 4,5 do 6,4. Wraz z uzyskaniem przez danego zawodnika poziomu „klasy III”, czyli HCP 6,4, numer jego karty HCP staje się automatycznie numerem jego licencji zawodniczej. Niezależnie od klasyfikacji związanej z osiągnięciem odpowiedniego HCP, III klasę sportową oraz licencję zawodniczą otrzymują juniorzy objęci centralnym programem szkoleniowym PZG oraz inni zawodnicy obywatelstwa polskiego, zgłoszeni przez Komisję Sportową PZG i zaakceptowani przez Zarząd PZG.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG