Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała Nr 08/09 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 20 lutego 2009 r.

Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia następujących sprawozdań z działalności Polskiego Związku Golfa w 2008 r.:

1. Sprawozdanie Komisji Sportowo-Turniejowej
2. Sprawozdanie Komisji Sędziowskiej
3. Sprawozdanie Komisji Techniczno-Handicapowej
4. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej
5. Raport z wykonania programu promocji golfa Play Golf
6. Raport medialny
7. Wykonanie budżetu PZG w 2008 r.
8. Prowizorium budżetu na 2009 r.

Wymienione wyżej dokument stanowią integralną część niniejszej uchwały i zostaną umieszczone na stronie internetowej PZG w zakładce „PZG”, w części dostępnej dla członków PZG.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

Prezes Zarządu
Piotr Mondalski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG