Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 21/10 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 25 maja 2010 r.

Po zasięgnięciu opinii Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej w kwestii poprawności i zupełności dokumentacji załączonej do wniosku o przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Golfa Stowarzyszenia „Poznań Golf Park”, Zarząd Związku postanowił przyjąć w poczet członków PZG stowarzyszenie klub sportowy „Poznań Golf Park”.

Uchwała podjęta jednogłośnie

Prezes Zarządu
Marek Michałowski

Protokolant
Jacek A. Gazecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG