Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Pierwsza w Polsce szkolna sekcja golfowa!

W poniedziałek 13 czerwca na obiektach Kraków Valley Golf & Country Club odbyło się I Walne Zebranie Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fairway” Krzeszowice. Powołano pierwszą w Polsce szkolną sekcję golfową, która działać będzie właśnie w ramach UKS krzeszowickiego Liceum im. T. Kościuszki.

– Doskonała współpraca pola w Paczółtowicach z naszym liceum zaowocowała powstaniem UKS o profilu golfowym. „Fairway” Krzeszowice stawia sobie za cel popularyzację tej dyscypliny w środowisku lokalnym, organizację imprez golfowych dla dzieci i młodzieży gminy i powiatu oraz organizowanie w bardziej rozbudowanej i otwartej formie następnych edycji „Szkolnego Turnieju Golfowego o Puchar Dyrektora Liceum w Krzeszowicach”. Będzie też promował wartości zdrowotne oparte na  rekreacji golfowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – mówił nauczyciel wf Jacek Banach, który został wybrany prezesem klubu.

23 maja w podkrakowskich Krzeszowicach miało miejsce spotkanie założycielskie Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Liceum im. T. Kościuszki. Następnie 8 czerwca nastąpiła rejestracja klubu w Starostwie Powiatowym, a na wczorajszym walnym zebraniu członków podjęto pierwsze istotne decyzje.

Powołano zarząd klubu – prezesem został  Jacek Banach, sekretarzem nauczycielka matematyki Renata Góralczyk, skarbnik pracownik działu księgowości liceum Jolanta Ryszka. Wśród członków zarządu  znaleźli się: dyrektor liceum  Alicja Milczarek i menedżer pola w Paczółtowicach Małgorzata Gajkowska. Zatwierdzono regulaminy: zarządu, komisji rewizyjnej i nagród oraz ustalono koszty uczestnictwa w UKS. Dla osób powyżej 18 roku życia wynoszą one 15 zł na rok, a dla uczniów do lat 18 ustalono koszt na poziomie 5 zł rocznie.

Powołana sekcja golfowa UKS składać się będzie ze: „Szkolnego Klubu Golfowego” dla młodzieży liceum oraz sekcji golfowej dla dzieci w wieku 9-10 lat.

– Na pewno sekcja będzie się cieszyć zainteresowaniem młodzieży, ale ze względu na bezpieczeństwo przeprowadzania zajęć póki co nie będziemy mogli przyjąć więcej niż około 30 osób. Najbliższe nasze zadania to pozyskanie środków i sprzętu od ministerstwa sportu oraz znalezienie sponsorów. Kiedy będziemy mieli w sekcji 15 golfistów z zieloną kartą klub zostanie zgłoszony do Polskiego Związku Golfa – tłumaczy Jacek Banach.

Na zebraniu powołano również Kapitułę Nagrody „Złoty Fairway”, która będzie przyznawana osobom wyróżniającym się w pracy na rzecz innych, potrzebujących pomocy i wsparcia oraz w przypadkach zachowania się fair play w życiu i sporcie. Kapituła przyznała pierwszego „Złotego Fairwaya” dla młodzieży i dwóch nauczycieli liceum w Krzeszowicach za zainicjowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie akcji pozyskiwania dawców szpiku kostnego dla osób chorych na białaczkę oraz za przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na potrzeby chorej koleżanki, uczennicy liceum, i przekazanie na jej leczenie kwoty ponad 42.000 zł. W imieniu nagrodzonych statuetkę odebrała Pani Renata Góralczyk, która była współinicjatorka i realizatorką akcji.

 width=

 width=

 width=

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG