Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 14/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 16 lutego 2011 r.

Na wniosek Binowo Park GC, Zarząd PZG podjął uchwałę o przyznaniu patronatu następującym przedsięwzięciom:
– Mistrzostwa Polski Par
– World Golfers Championship – Poland
– Baltic Golf Meeting

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W imieniu Zarządu PZG: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG