Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w regułach od 1 stycznia 2012 r.

Zmiany w Regułach gry w golfa wprowadzane od 01.01.2012 r.

I. Zmiany wprowadzone w definicjach

1. Adresowanie
Najważniejsza zmiana dotyczy adresowania piłki. Dotychczasowe brzmienie tej definicji nacisk kładło na ustawienie zawodnika do uderzenia, a położenie kija było elementem uzupełniającym na terenie zielonym i putting green.

W nowym brzmieniu tej definicji o adresowaniu piłki decyduje moment oparcia kija o podłoże i nie ma tu znaczenia czy będzie to z przodu piłki, czy z tyłu, ale musi być „bezpośrednio przy”.  Dotykanie nie dotyczy działań związanych z adresowaniem w hazardzie, gdyż zgodnie z regułą 13-4 gracz nie może dotykać ani wody, ani ziemi w hazardzie, dlatego zgodnie z nowymi regułami nie ma adresowania w hazardzie.

Warto tu wspomnieć o dodanym wyjątku wprowadzonym do reguły 18-2b (Piłka przemieszczająca się po zaadresowaniu), który mówi, że jeżeli jest wiadome i w zasadzie pewne, że gracz nie spowodował ruchu swojej piłki („po zaadresowaniu”), to gracz nie otrzymuje wtedy punktu karnego.  Wyjątek ten wyeliminuje kuriozalne sytuacje, kiedy wiatr, bez jakiejkolwiek pomocy gracza, przemieszczał piłki na greenie już po zaadresowaniu.

2. Przeciwnik
Do definicji wprowadzono pojęcie – “Przeciwnik”, który jest członkiem strony, z którą strona gracza rywalizuje podczas match play.

3. Sędzia
Zmieniono definicję sędziego golfowego na: „Sędzia” jest osobą powołaną przez Komitet do rozstrzygania w spornych kwestiach i stosowania reguł. „Sędzia” musi reagować na wszelkie zaobserwowane przez niego lub zameldowane mu przypadki złamania reguł. W match play „Sędzia”, jeżeli nie towarzyszy graczom przez cały mecz, to nie może interweniować w przebieg meczu, chyba, że dotyczy to reguł: 1-3 (Zgoda na złamanie reguł) ; 6-7 (Nadmierne opóźnianie gry; wolne tempo gry )  lub 33-7 (Kara dyskwalifikacji; decyzja Komitetu)

II. Zmiany w Regułach

1. Reguła 1-2. Wywieranie wpływu na ruch piłki lub fizyczne zmienianie warunków
Poprawka w tej regule powoduje bardziej klarowną sytuację interpretacyjną związaną z celowym działaniem gracza na ruch piłki oraz przy zmianie fizycznych warunków rozgrywania dołka, gdy takich działań zabraniają inne reguły. Wtedy takie działania są złamaniem konkretnej reguły, a nie podlegają interpretacji w regule 1-2. Reguła 1-2 ma zastosowanie dopiero wtedy, gdy konkretne działania zawodnika nie mają odzwierciedlenia w innych regułach. Na przykład, jeżeli gracz poprawia położenie piłki to łamie w tym momencie regułę 13-2, i zatem gracz odpowiada z tej reguły, ale jeżeli celowo poprawi położenie piłki współgracza to nie odpowiada tu z reguły 13-2 i działanie przejmuje reguła 1-2.

2. Reguła 6-3a. Czas startu.
Poprawka wprowadzona w tej regule mniej rygorystycznie traktuje zawodników spóźniających się na start. Do tej pory komitet podczas zawodów mógł wprowadzić w regulaminie zawodów karę za nadzwyczajne okoliczności uzasadniające spóźnienie do 5 minut w wysokości 2 punktów karnych zamiast kary dyskwalifikacji. Od 01.01.2012 r. karą za spóźnienie do pięciu minut będzie strata pierwszego dołka w match play lub dwa punkty karne w stroke play.

Natomiast, jeżeli spóźnienie na start było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami to gracz nie otrzymuje żadnej kary.

Decyzja 6-3a/1.5 przedstawia te nadzwyczajne okoliczności:
1. Gracz zabłądził podczas drogi na pole golfowe,
2. Korki na drodze do pola golfowego wydłużyły znacznie czas dojazdu niż mógł oczekiwać gracz,
3. Poważny wypadek na drodze do pola golfowego wydłużył znacznie czas dojazdu,
4. Uszkodzenie samochodu podczas drogi na pole golfowe,
5. Gracz był świadkiem wypadku lub brał udział w udzielaniu pierwszej pomocy, co spowodowało wydłużeniu czasu dojazdu do pola golfowego,
Ale działanie tej decyzji nie jest automatyczne. W każdym przypadku to komitet musi określić czy przedstawiony powód spóźnienia na start można potraktować, jako nadzwyczajne okoliczności. Jednak ogólnie mówiąc tylko te pięć przypadków może być brane pod uwagę jako nadzwyczajne okoliczności.

3. Reguła 12-1. Szukanie piłki; Identyfikacja piłki
Reguła 12-1 została całkowicie przeredagowana w celu lepszej przejrzystości praw gracza podczas poszukiwań i identyfikacji piłki na całym polu golfowym. Wprowadzono oddzielne punkty związane z poszukiwaniami piłki zaginionej:
a) w piasku gdziekolwiek na polu golfowym (nie tylko w bunkrze) – 12-1a (Szukanie lub identyfikacja piłki zakrytej piachem),
b) w hazardzie w naturalnych utrudnieniach ruchomych – 12-1b (Szukanie i identyfikacja piłki w hazardzie zakrytej przez naturalne utrudnienia ruchome),
c) w przeszkodzie wodnej w wodzie – 12-1c (Szukanie piłki w wodzie w przeszkodzie wodnej); oraz
d) w sztucznych utrudnieniach lub w nienormalnych warunkach ziemnych – 12-1d (Szukanie piłki w sztucznym utrudnieniu lub w nienormalnych warunkach ziemnych).

Zawodnik może bez kary rozgarniać piasek w bunkrze czy odsuwać liście podczas szukania piłki. Jeżeli podczas poszukiwania piłki w hazardzie zakrytej naturalnymi utrudnieniami ruchomymi poruszy piłkę, to wtedy podlega działaniu reguły 18-2a (Piłka w spoczynku poruszona przez gracza, caddiego lub wyposażenie), która uwzględnia karę jednego uderzenia. Natomiast nie ma takiej kary za poruszenie piłki zakrytej piaskiem czy zanurzonej w wodzie oraz podczas poszukiwań w sztucznych utrudnieniach lub w nienormalnych warunkach ziemnych.

4. Reguła 13-4. Piłka w hazardzie; Działania zabronione.
Wyjątek 2 do reguły 13-4 został poprawiony, aby umożliwić graczowi wyrównanie piasku lub ziemi w hazardzie w dowolnym momencie pod warunkiem, że nie zostanie złamana reguła 13-2 (Poprawianie położenia piłki, obszaru zamierzonego ustawienia lub zamachu, lub linii gry) w odniesieniu do następnego uderzenia albo robi to w celu poprawienia stanu pola golfowego. Zgodnie z nową decyzją 13-4/9.5 (Naturalne utrudnienia ruchome w bunkrze poruszone podczas wygładzania piasku w bunkrze w celu poprawienia stanu pola) gracz nie podlega z tego tytułu karze dwóch uderzeń pod warunkiem, że gładzenie piasku i poruszone naturalne utrudnienia ruchome nie spowodowały zadziałania Reguły 13-2 (Poprawianie położenia piłki, obszaru zamierzonego ustawienia lub zamachu lub linii gry).

5. Reguła 19-1. Piłka w ruchu odbita lub zatrzymana: Przez czynnik zewnętrzny
Wprowadzono uwagę opisującą różne sytuacje związane ze świadomym odbiciem lub zatrzymaniem piłki przez czynnik zewnętrzny.
Uwaga: Jeżeli piłka gracza w ruchu została odbita lub zatrzymana świadomie przez czynnik zewnętrzny:
A – po uderzeniu zagranym z skądkolwiek innego niż putting green, miejsce gdzie piłka powinna zatrzymać się musi zostać oszacowane. Jeżeli to miejsce jest:
(i) Na terenie zielonym lub w hazardzie piłka musi być dropowana jak najbliżej tego miejsca ;
(ii) Out of bound, gracz musi postępować zgodnie z regułą 27-1 lub
(iii) Na putting green, piłka musi być położona na tym miejscu.
B – po uderzeniu na putting green, uderzenie jest kasowane. Piłka musi być położona ponownie i ponownie zagrana.
Jeżeli tym czynnikiem zewnętrznym jest współzawodnik lub jego caddie, regułę 1-2 stosuje się wobec współzawodnika.

6. Reguła  20-7c. Granie ze złego miejsca; Stroke Play
Uwaga 3 do reguły 20-7c mówi, że gracz grając z niewłaściwego miejsca nie otrzymuje już dodatkowej kary za podmianę piłki, gdy to jest niedozwolone, dropuje piłkę gdy wymagane jest umieszczenie jej, umieszcza piłke gdy wymagane jest dropowanie jej, wprowadzenie piłki do przez osobę, która nie może tego zrobić.

III. Zmiany w załącznikach
W załączniku I w części B  i C, związanej z regułami lokalnymi i regulaminem zawodów, dokonano poprawek w tych elementach, które nie były zgodne z wprowadzonymi poprawkami w regułach. Wstawiono załącznik nr IV – Urządzenia i inne wyposażenie. W tym załączniku znalazły się przyrządy do pomiaru odległości, kołeczki tee, buty, ubranie i rękawiczki. Przedstawiono tu specyfikację tych elementów wyposażenia jaką powinny posiadać, aby spełniać wymagania dotyczące stosowania ich podczas gry w golfa.

Przyrządy do pomiaru odległości nie mogą posiadać żadnych innych opcji oprócz pomiaru odległości. Dopuszczalne jest używanie przyrządów do pomiaru odległości przy pomocy GPS czy to w komórkach czy w innych urządzeniach pod warunkiem, że nie będą posiadać innych funkcji np. pomiaru temperatury, siły i kierunku wiatru, pomiaru nachylenia zbocza czy wysokości względnej.

Bardzo dużo poprawek wprowadzono w statusie amatora. Poprawki te i zmiany w decyzjach będą przedstawione w kolejnych artykułach.

Krzysztof Góra
Sędzia PZG
Opracowanie na podstawie materiałów ze strony www.randa.org

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG