Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w “Decisions on the Rules of Golf”

Od 1 stycznia 2012 roku, wraz ze zmianą „Reguł Gry w Golfa” modyfikacji ulegną również decyzje związane z ich interpretacją. Zmiany reguł dokonywane są w cyklu czteroletnim, natomiast “Decisions on the Rules of Golf” zmieniają się co dwa lata. Sama istota decyzji polega na precyzyjnym wyjaśnianiu brzmienia i działania reguł wraz z ich interpretacją w określonych sytuacjach na polu golfowym.

Książka ta, obok „Reguł Gry w Golfa”, jest niezbędna przede wszystkim sędziom golfowym. Pomaga ona w szybkiej i samodzielnej interpretacji reguł w sytuacjach typowych (np. wyjaśnienie „wiadome i w zasadzie pewne”) czy nietypowych i rzadko spotykanych (np. spotkanie węża, który leży obok piłki).

Wszystkie zmiany wprowadzone w decyzjach od początku 2012 roku, można podzielić na trzy grupy:
– związane ze zmianą reguł
– zmiany interpretacji reguł
– nowe decyzje

W pierwszej grupie znalazło się aż 98 zmienionych decyzji oraz 35 wycofanych. Główne zmiany w decyzjach dotyczą zmian w:
–  Regule 1-2 (Wywieranie wpływu na ruch piłki lub fizyczne zmienianie warunków), której brzmienie uległo zdecydowanej zmianie. Zmieniono i wycofano tu trzynaście decyzji.

– Regule 13-4 (Piłka w hazardzie; działania zabronione), gdzie na zmiany miała wpływ nowa definicja adresowania piłki, zmiany w Regule 12-1 (Poszukiwanie piłki; Oglądanie piłki) oraz zmiany w interpretacji grabienia piasku w bunkrze. Takich zmian i wycofanych decyzji jest tu szesnaście.

– Regule 20-2 (Upuszczenie i ponowne upuszczenie) oraz 20-3 (Kładzenie i odkładanie). Tutaj zmieniono i wycofano jedenaście decyzji.

W grupie drugiej znalazło się 25 decyzji. Przykładowo zmieniono  brzmienie decyzji 33-8/27, zezwalającej na wprowadzenie reguły lokalnej na uwolnienie, bez kary, od bunkra wypełnionego przypadkową wodą. Generalnie komitet nie może wprowadzić reguły lokalnej zezwalającej na dropowanie piłki, bez kary, poza bunkrem wypełnionym woda. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach związanych ze specyficzną budową bunkra może wprowadzić regułę o następującym brzmieniu: „Zalany bunkier po lewej stronie greenu drugiego dołka jest terenem w naprawie. Jeżeli piłka gracza leży w tym bunkrze lub jeżeli bunkier zakłóca ustawienie gracza lub obszar zamierzonego swingu i gracz życzy sobie wziąć uwolnienie, to musi on wziąć uwolnienie poza bunkrem, bez kary, zgodnie z Regułą 25-1b(i). Wszystkie inne bunkry na polu golfowym, niezależnie od tego czy zawierają wodę, posiadają status hazardu  i odpowiednie reguły mają tu zastosowanie”.

W grupie trzeciej znalazło się siedemnaście nowych decyzji, z których jedna, D.1-2/0.7, jest bardzo istotna. Związana jest ona z wyjątkiem od Reguły 1-2 i mówi, że działanie podjęte wyłącznie w celu ochronienia pola golfowego nie jest złamaniem Reguły 1-2.
Inna decyzja 1-2/0.5 „Poważne złamanie Reguły 1.2”, wyjaśnia różnice w traktowaniu takiego samego zdarzenia w stroke play i w match play.  Dlatego, aby zdecydować czy gracz popełnił poważne złamanie Reguły 1-2, komitet powinien wziąć pod uwagę wszystkie aspekty incydentu. Inne konsekwencje są dla gracza w match play i stroke play, gdyż jest możliwe, aby to samo działanie w stroke play było traktowane jako poważne złamanie Reguły 1-2 a w match play nie. W wielu przypadkach w match play (np. gracz, który celowo zatrzymuje swoją piłkę, aby nie wpadła ona do przeszkody wodnej), wystarczającą karą jest strata dołka, podczas gdy w stroke play powinna być dyskwalifikacja za poważne złamanie reguły.

Wyjaśnienia pozostałych zmian można znaleźć na stronie www.randa.org

Krzysztof Góra

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG