Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiana w składzie Komisji Kalibracyjnej PZG

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2011 r. Zarząd PZG przyjął rezygnację Włodzimierza Kronenenbergera z funkcji przewodniczącego Komisji Kalibracyjnej PZG, która podyktowana została względami osobistymi. Jednocześnie, Zarząd PZG przychylił się do wniosku ustępującego przewodniczącego, powołując w to miejsce dotychczasowego członka komisji – Sławomira Pińskiego.

Tym samym, z dniem 19 grudnia 2011 r, Sławomir Piński objął stanowisko przewodniczącego Komisji Kalibracyjnej PZG.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG