Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 61/11 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 61/11
z dnia 19 grudnia 2011 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 29 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się patronat PZG turniejowi „Klubowy Puchar w Grupach Wiekowych”, który zostanie zorganizowany w 2012 r. na polu golfowym Amber Baltic GC.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG