Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Po egzaminie dla sędziów

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady „Reguł Gry w Golfa” wraz z decyzjami ich interpretacji. Dlatego Komisja Sędziowska PZG postanowiła przeprowadzić egzamin ze znajomości nowych przepisów i w sobotę, 3 marca, do siedziby Polskiego Związku Golfa przyjechali krajowi sędziowie na pierwszy tego typu test.

Zasady weryfikacyjne sędziów golfowych wprowadziły dodatkowy warunek oceny wiedzy – egzamin ze znajomości „Reguł Gry w Golfa”. Odbywa się on raz na cztery lata i jego zaliczenie jest warunkiem uzyskania licencji sędziowskiej. Do egzaminu muszą podejść wszyscy czynni sędziowie z kadry PZG.

Przeprowadzony w Warszawie egzamin składał się z pięciu następujących części :
A – 10 pytań ze znajomości numerów reguł,
B – 30 pytań typu prawda – fałsz,
C – 10 pytań wielokrotnego wyboru,
D – 10 pytań wielokrotnego wyboru z użyciem decyzji,
E – 5 dołków do rozpracowania z wykorzystaniem reguł i decyzji.

Na egzamin przewidziano 2 godziny i 15 minut. Na rozwiązanie trzech pierwszych części pół godziny, bez możliwości korzystania z podręczników. Natomiast dwie ostatnie części wymagały posługiwania się aktualnymi regułami i decyzjami.

– To pierwszy taki egzamin, dlatego nie wszyscy sędziowie umieli sobie poradzić z czasem i różnorodnymi testami. Najwięcej problemów sprawiało dopasowanie numeru reguły do opisanej sytuacji oraz test wielokrotnego wyboru z użyciem decyzji. Zdradzę, że jedno z pytań brzmiało: „Dziura wykopana przez psa stanowi nienormalne warunki ziemne. Prawda lub Fałsz”, więc aby na to odpowiedzieć trzeba zastanowić się, czy pies jest zwierzęciem ryjącym. Mam nadzieję, że konieczność nauczenia się reguł przez sędziów, przed sezonem, zdecydowanie poprawi jakość sędziowania na polskich polach golfowych – mówi przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG Krzysztof Góra.

W każdej dyscyplinie sportowej sędziowie czuwają, aby zawody odbywały się zgodnie z regułami gry w duchu sportowej walki. Dlatego bardzo ważne jest, by funkcje takie pełniły osoby bardzo dobrze znające reguły gry, potrafiące spojrzeć obiektywnie na wydarzenia i szybko podjąć sprawiedliwą decyzję.  Golf jest specyficzną dyscypliną sportową, w której można obyć się bez sędziego, gdyż każdy z zawodników dla każdego jest sędzią. Ale zdarzają się sytuacje, gdy podstawowa znajomość reguł już nie wystarcza i wtedy wkracza sędzia golfowy. Dlatego wymaga się, aby sędzia golfowy umiał słuchać, umiał oceniać fakty i bezstronnie podejmował właściwą decyzję. Aby to osiągnąć Komisja Sędziowska PZG co roku organizuje specjalistyczne szkolenia sędziowskie poprawiające umiejętności  sędziowskie.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG