Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Szkolenie sędziów według europejskich standardów programowych

W dniach 16-18 maja w Sobieniach Królewskich pod Warszawą Komisja Sędziowska Polskiego Związku Golfa zorganizowała „Kurs podstawowy i egzamin z reguł gry w golfa dla kandydatów na sędziów golfowych”.

Kierowany był do wszystkich chcących poszerzyć wiedzę z zakresu reguł gry, a także do osób zainteresowanych uzyskaniem przyszłościowych kwalifikacji sędziowskich.

Ukończenie takiego kursu i zdanie egzaminu uprawnia do ubiegania się o certyfikat i licencję sędziego PZG. Program szkolenia opracowany został na podstawie standardowych programów szkoleniowych R&A Rules Limited w zgodzie z Regułami Gry w Golfa 2012 – 2015.

Jak podkreśliła Jolanta Makuch takie szkolenie to efekt sformalizowanego systemu szkoleń, zgodnego z europejskimi standardami. Kurs podstawowy organizowany jest raz na dwa lata, tegoroczny „poza planem” odbył się, ponieważ wyjątkowo liczna grupa osób wyraziła zainteresowanie szkoleniem i egzaminem. Z 20 osób, które przystąpiły do egzaminu, zdało 12 – co, jak oceniła Makuch, jest bardzo dobrym rezultatem, a najlepszy wynik egzaminu to 81 procent pozytywnych odpowiedzi.

– Od kilku lat, podobnie jak w innych federacjach sportowych, w struktury Polskiego Związku Golfa wchodzi kadra sędziowska, zarządzana przez Komisję Sędziowską. Skład Kadry sędziowskiej weryfikowany jest na początku każdego roku w oparciu o „Zasady klasyfikacji i weryfikacji sędziów Polskiego Związku Golfa” – dodaje Jolanta Makuch. Sędzia, który chce mieć licencję aktualną w następnym sezonie musi złożyć wniosek o jej wydanie do końca stycznia każdego roku. Aby ją otrzymać należy spełnić kilka warunków, między innymi brać udział w szkoleniach i zdawać egzaminy.

– Lekko trywializując, można powiedzieć, że Komisja Sędziowska szkoli w procesie ciągłym tych, którzy chcą być sędziami i tych, którzy już nimi są. Spotykamy się raz w roku, tuż przed rozpoczęciem sezonu turniejowego, raz na dwa lata sędziowie zdają test poprzez internet, a raz na cztery odbywa się egzamin pisemny – dodaje sędzina I klasy.

Kurs podstawowy, taki jak ten w Sobieniach, niejednokrotnie weryfikuje wyobrażenie kandydatów o pracy sędziego.

– Taki kurs to jest pierwszy etap, żeby zostać sędzią. I często okazuje się, że podczas szkolenia osoby konfrontują swoje wyobrażenia o funkcji sędziego i zaczynają zdawać sobie sprawę, na ile większą znajomością reguł musi wykazać się arbiter w porównaniu do zawodnika – wyjaśnia Jolanta Makuch.

– Przy czym bardzo dobra znajomość reguł to podstawa, ale ważne są jeszcze inne sprawy, takie jak sposób, styl, etyka pracy sędziego. O tym właśnie dyskutujemy podczas corocznych szkoleń. Również o technicznych aspektach pracy sędziego w organizacji i przeprowadzeniu turnieju, zadaniach komitetu turniejowego, oznakowaniu pola przed turnieje pod kątem zapewnienia możliwości gry w dobrym tempie – dodaje.

Po zdanym egzaminie osoba staje się kandydatem na sędziego. Dalej kandydat musi zapisać się na minimum dwa wybrane turnieje PZG, na których będzie asystentem sędziego. Po sezonie opis odbytej praktyki należy przedstawić wraz z wnioskiem o certyfikat Komisji Sędziowskiej i na tej podstawie możliwe jest nadanie certyfikatu sędziowskiego wraz z klasą sędziowską.

Przez pierwsze dwa lata pracy jest to III klasa. Należy przez ten czas sędziować określoną liczbę turniejów i wziąć udział w szkoleniu. Po dwóch latach można ubiegać się o II klasę, a po kolejnych dwóch o I klasę.

Licencja sędziowska jest ważna przez rok, a przyznawana przez Komisję Sędziowska, na podstawie osiągnięć z poprzedniego roku.

Kolejny kurs dla kandydatów planowany jest na przyszły rok.

Fot. A.Kalinowska i J.Galanty

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG