Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 17/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 26 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 17/12
z dnia 26 marca 2012 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyboru delegata PZG na Walne Zgromadzenie Delegatów PKOl

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Delegatem PZG na Walnego Zgromadzenie Delegatów Polskiego Komitetu Olimpijskiego w dniu 22 kwietnia 2012 r. w Warszawie będzie Wiceprezes ds. prawnych i organizacyjnych Grzegorz Puszkarski.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG