Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 42/12 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 15 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 42/12
z dnia 15 października 2012 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia PGA Polska w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Golfa

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Golfa Stowarzyszenie Instruktorów Golfa PGA Polska.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG