Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Doroczna Weryfikacja Handicapu – już od wtorku

Przypominając Klubowym Komisjom HCP o obowiązku przeprowadzenia Dorocznej Weryfikacji Handicapu informujemy, że w Systemie PZG Eagle we wtorek, po raz drugi w historii związku, zostanie uruchomiony mechanizm DWH wg „Systemu HCP EGA na lata 2012-2015”, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone przez EGA.

We wtorek zostanie uruchomiona aktualizacja DWH wszystkich członków PZG. Klubowe Komisje HCP mają czas do 17 lutego b.r. na zakończenie weryfikacji handicapu członków swoich klubów, dla których nie została przeprowadzona automatyczna aktualizacja DWH. Po tym terminie funkcjonalność paneli klubowych systemu Eagle wszystkich klubów, które nie dokończyły weryfikacji HCP swoich członków, zostanie ograniczona jedynie do funkcjonalności DWH aż do momentu przeprowadzenia DWH pozostałym członkom.

Dla ułatwienia przeprowadzenia DWH według nowych zasad załączamy instrukcje.

DWH jest niezbędną procedurą w Systemie HCP EGA i w związku z tym, jest obowiązkowa.

Ma ona na celu sprawdzenie, czy gracze posiadają HCP, który wiarygodnie odzwierciedla ich umiejętności w porównaniu z ich rzeczywistymi dokonaniami. Jest ogólnie wiadome, że możliwości obiektywnego zastosowania procesu przez komitety, różnią się między klubami i bazują na podstawowym doświadczeniu i wiedzy w tej dziedzinie. Po obszernych badaniach statystycznych wypracowany został algorytm umożliwiający komitetom przeprowadzenie DHW w jednolity i obiektywny sposób.

Jako podstawę do poprawnej weryfikacji HCP dokładnego, każdy gracz musi oddać co najmniej osiem wyników kwalifikacyjne w okresie pomiędzy następującymi po sobie DWH. Wyjątkowo, jeżeli gracz oddał mniej niż osiem wyników w okresie DWH, grupa wyników kwalifikacyjnych jest poszerzana o wyniki z sezonu poprzedniego, tak aby uzyskać wymaganą liczbę.

Podczas DWH, komitet HCP musi potwierdzić lub zmienić HCP dokładny (podnieść lub obniżyć) dla wszystkich graczy w kategoriach HCP 1 – 5, którzy oddali co najmniej osiem wyników kwalifikacyjnych. Graczom z I grupy handicapowej (HCP < 4,5) akceptację przeprowadza Komisja Handicapowa PZG.

Procedura weryfikacyjna
Zakłada się, że jeżeli wszystkie strony, zwłaszcza władze HCP i gracze, wypełnią swoje obowiązki, ogromna większość graczy nie będzie wymagała zmian HCP podczas DWH i jest to jeszcze jeden powód do przeprowadzenia tej procedury poprzez algorytm korzystający z analizy statystycznej. Im więcej wyników gracz odda przed DWH, tym procedura staje się bardziej wiarygodna. Z tego powodu, jeżeli gracz oddał mniej niż osiem wyników w okresie DWH, wyniki z poprzedniego roku zostaną uwzględnione w obecnej weryfikacji. Algorytm wylicza medianę wyniku gracza za okres kwalifikacyjny i porównuje go z wynikiem spodziewanym, który został wyliczony dla gracza z takim samym HCP dokładnym jaki gracz posiadał pod koniec okresu DWH. Jeżeli wynik średni mieści się w granicach tolerancji dla tego HCP, HCP dokładny jest potwierdzony. Jeżeli leży poza tymi granicami, wprowadzana jest zmiana proporcjonalna do wielkości różnicy. Algorytm automatycznie wprowadzi zmiany. Nie wyłącza to jednak możliwości, aby komitet HCP w wyjątkowych sytuacjach wprowadził dedykowane korekty.

Pełna treść nowych zasad DWH dostępna jest pod adresem:
http://www.pzgolf.pl/wp-content/uploads/2012/01/System-HCP-EGA-2012.pdf (pkt. 3.15)

Do pobrania: Instrukcja przeprowadzania DWH
oraz Instrukcja DWH dla Klubowych Komisji HCP

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG