Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Polski Związek Golfa o dopuszczeniu przyrządów pomiarowych przez EGA

Od 2013 roku przyrządy do pomiaru odległości zostały dopuszczone do użytku na większości turniejów organizowanych przez European Golf Association. Pod koniec grudnia władze EGA zaleciły, aby w regulaminach poszczególnych turniejów znalazł się zapis mówiący o pozwoleniu na używanie DMD (distance measuring devices). Wyjątek będą stanowić zawody międzynarodowe organizowane wspólnie z The R&A, Ladies Golf Union oraz Asia Pacific Golf Confederation.

Według reguły 14-3 takie urządzenia mogą być dopuszczone jedynie, jeśli odpowiedni zapis znajdzie się w regułach lokalnych. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami urządzenia do pomiaru odległości są dozwolone aczkolwiek zawodnicy nadal nie będą mogli korzystać ze wszystkich funkcji.

Do tej pory to narodowe federacje miały prawo dopuszczać używanie przyrządów do pomiaru odległości. 75 procent członków już wprowadziło w życie ten zapis nie czekając na odgórną decyzję europejskiej federacji. Polski Związek Golfa był w tym zakresie jednym z pionierów i jako organizator zawodów mistrzowskich w Polsce dopuścił stosowanie urządzeń do pomiaru odległości już w latach poprzednich. Do 2012 r. można było stosować dalmierze optyczne, a od 2012 również urządzenia na bazie GPS.

W regulaminie głównym turniejów mistrzowskich PZG na 2012 rok pkt 19 określał, że dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.

– Staramy się podążać za rozwojem nowoczesnych technologii wspierających jakość gry na polu, ale chcemy dopuszczać tylko takie technologie, które są powszechnie dostępne. Urządzenia zawierające GPS jeszcze niedawno były bardzo drogie i ich dopuszczenie przed 2012 rokiem faworyzowałoby zawodników lepiej sytuowanych materialnie. Chcemy, aby o sukcesie w mistrzostwach Polski decydowały wyłącznie kryteria sportowe – komentuje Janusz Sikora, wiceprezes PZG ds. sportowych.

Jak dodaje, w Europie ułatwienia tego nie stosuje nadal kilka istotnych instytucji golfowych, na czele z R&A.

– Również władze European Tour uważają, że dalmierz jest urządzeniem mniej potrzebnym, bo caddie zawodowca lub on sam obmierzają pole przed zawodami i kierują się w grze swoimi notatkami. Członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Seniorów Golfa wskazują, że golf jest najpiękniejszy, gdy zawodnik konfrontuje się z polem w sposób maksymalnie naturalny. Nie dopuszczają stosowania żadnego sprzętu pomocniczego, w tym meleksów, pomimo wieku graczy- opowiada Janusz Sikora.

 

 width=

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG