Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 10/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 10 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 10/14
z dnia 10 marca 2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia kadry narodowej w 2014 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Na wniosek trenera kadry narodowej zatwierdza się program szkolenia kadry narodowej w 2014 r. Lista akcji szkoleniowych wraz z budżetem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG