Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 13/14 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 14 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 13/14
z dnia 14 kwietnia  2014 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG nowych klubów golfowych

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się w poczet członków PZG następujące organizacje:

a) Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim prowadzący klub golfowych pod nazwą Zawarcie Golf Club.
b) Stowarzyszenie Gorko Golf Club.
c) 4golfers sp. z o.o.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG