Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 27/13 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 9 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 27/13
z dnia 9 września 2013 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia decyzji dotyczącej organizacji drużynowych mistrzostw Europy seniorów
w 2014 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się decyzję dotyczącą organizacji drużynowych mistrzostw Europy seniorów w dniach 02-06 września 2014 r. w Sierra Golf Club.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG