Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Stanowisko R&A i USGA w sprawie reguły 16-1a

W ostatnich dniach PZG otrzymał maila od jednego z golfistów alarmującego, że wielu polskich graczy, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, niemal staje na linii puttowania w celu określenia nachylenia greenu, co może skutkować złamaniem reguły 16-1a.

Stanie w rozkroku nad swoją linią puttowania może być uznane za złamanie reguły 16-1a, jeśli gracz jest zbyt blisko linii. „Linia puttowania” oznacza również odpowiednią odległość po obu stronach przewidywalnej trasy piłki, na której zawodnik nie może stać.

Shona McRae z R&A zwróciła uwagę, że definitywne określenie lini puttowania nie jest możliwe ze względu na fakt, że linia może się znacznie zmieniać w zależności od czynników, tj. typ trawy, szybkość greenów i czynniki wiatru. Wymienione elementy, które same w sobie mogą być trudne do ustalenia, przy ocenie czy została naruszona reguła 16-1a, są niezmiernie ważne.

„Reguła podkreśla, że kary będą stosowane w przypadku, gdy golfista staje na prawdopodobnej linii puttowania. Innymi słowy, gracze nie powinni znajdować się zbyt blisko, aby ich poczynania nie zostały ukarane” – dodaje McRae.

Poniżej przedstawiono stanowisko R&A i USGA (wersja w języku angielskim TUTAJ).

Reguła 16-1a (Dotykanie linii puttowania) a gracze, którzy stoją okrakiem lub chodzą wzdłuż linii puttowania.

Zapytano R&A i USGA o metody czytania putting green, gdy gracz stoi w rozkroku albo stoi lub idzie wzdłuż przewidywanej linii puttowania w celu określenia nachylenia greenu i „breaków” putta. Pojawia się wtedy pytanie, czy takie działanie może być potencjalnym naruszeniem reguły 16-1a.

Zgodnie z regułą 16-1a, gracz nie może dotykać linii puttowania. (W regule 16-1a występują wyjątki, ale żaden z nich nie odnosi się do metod czytania putting greenu lub określania linii puttowania). „Linia
puttowania” jest zdefiniowana w regułach jako „linia, po której gracz chciałby aby jego piłka potoczyła się po uderzeniu na putting greenie” włączając w to „uzasadniony odstęp po obu stronach zamierzonej linii”.

Karą za naruszenie reguły 16-1a jest utrata dołka w match play lub dwa uderzenia w stroke play. W związku z tym, gracze, którzy stosują takie metody czytania greenu, powinni zachować ostrożność, aby nie chodzić po linii puttowania, co mogłoby skutkować karą według reguły 16-1a.

To samo dotyczy wszelkich innych praktyk stosowanych przez graczy w celu zdobycia informacji, gdy ich piłka znajduje się na greenie, takich jak spacery wzdłuż linii puttowania w celu zmierzenia odległości do dołka lub ustawienie się w połowie drogi do dołka i uniesienie puttera nad linią puttowania. Aby uniknąć ryzyka kary, zawodnicy i ich caddie, którzy stosują takie praktyki powinni uważać, aby nie dotykać nogami, kijem, lub czymkolwiek innym linii puttowania, włączając w to „uzasadniony odstęp po obu stronach zamierzonej linii”.

Więcej na temat reguły 16 TUTAJ.

Fot. strzalynafairwayu.pl
Fot. strzalynafairwayu.pl

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG