Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 18/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA nr 18/2015
z dnia 17 marca 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenie kryteriów podziału środków w ramach realizacji programu szkolenia KN finansowanego ze środków FRKF

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdza następujące kryteria podziału środków w ramach programu „Szkolenie indywidualne i grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowanie reprezentacji Polski do udziału w Uniwersjadzie w sportach letnich i zimowych”:
c)    cele i zadania szkoleniowe,
d)    potrzeby szkoleniowe,
e)    zadania statutowe,
f)    rzetelność,
g)    oszczędność,
h)    gospodarność.

§ 2.

Stosując kryteria wskazane w § 1 Zarząd zatwierdza następujący podział środków w ramach przyznanej dotacji w wysokości 219 157, 00 zł powiększonej o środki własne związku:
1)    Całkowite koszty szkoleniowe – 194 500 zł
2)    Całkowite koszty wspomagania szkolenia – 75 000 zł
3)    Całkowite koszty obsługi zadania – 38 457 zł

§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 4.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG