Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 26/2015 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 13 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 26/2015
 z dnia 13 kwietnia 2015 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia terminu Mistrzostw Regionów w 2015 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się datę organizacji mistrzostw regionów 2015 w terminie 26-27 września 2015 r.

§ 2.

Uchwała w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG