Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Główne zmiany w nowej edycji Reguł Gry w Golfa 2016

Pod koniec października R&A oraz USGA ogłosiły publikację nowych, zaktualizowanych Reguł Gry w Golfa i Reguł Statusu Amatora, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 r. W celu lepszego zrozumienia wprowadzanych poprawek, przedstawiamy poniżej główne zmiany i modyfikacje. Polska wersja reguł jest w opracowaniu.

Reguły Gry w Golfa

 1. 3-3. Wątpliwości proceduralne
 2. Wyjątek do Reguły 6-6d. Niewłaściwy wynik na dołku.
 3. Reguła 14-1b. Trwałe oparcie kija
 4. Reguła 14-3. Sztuczne urządzenia, nietypowy sprzęt i nienormalne zastosowanie sprzętu
 5. Reguła 18-2. Piłka w spoczynku przemieszczona przez gracza, partnera, caddie lub sprzęt.
 6. Reguła 25-2. Wbita piłka
 7. Reguła 26-2. Piłka grana z hazardu wodnego
 8. Załącznik I. Reguły lokalne, Regulamin zawodów.
 9. Załącznik IV. Urządzenia i inny sprzęt.
 10. Załączniki II, III i IV

Reguły Statusu Amatora

 1. Reguła 3-1b. Nagroda pieniężna na cele charytatywne.
 2. Reguła 4-3 Koszty związane z golfem
 3. Reguła 9-2b(i). Okres oczekiwania na przywrócenie; Zawodowstwo

Reguły Gry w Golfa

3-3. Wątpliwości proceduralne

Ta reguła została zmieniona po to, aby zapewnić dalsze wskazówki na temat:
1. procedury dla zawodnika, który nie jest pewien jak postępować i decyduje się na grę dwoma piłkami; i
2. jak komitet powinien określić, która piłka się liczy w takich sytuacjach.

Dodatkowo, reguła została rozszerzona tak, aby dać wskazówki, która piłka się liczy, gdy reguły nie pozwalają użyć zastosowanej procedury dla żadnej piłki.

Wyjątek do Reguły 6-6d. Niewłaściwy wynik na dołku.

Ten nowy wyjątek przewiduje, że zawodnik nie jest zdyskwalifikowany gdy zwróci kartę z wynikami z zapisanym niższym wynikiem na dołku niż osiągnął jeżeli jest to wynikiem niezapisania jednego lub więcej uderzeń karnych, przed zwróceniem swojej karty wyników, o których zawodnik nie wiedział że pojawiły się. Zamiast tego, zawodnik otrzymuje karę z zastosowanej reguły i dodatkowo karę dwóch uderzeń na każdym dołku na którym zawodnik dopuścił się złamania reguły 6-6d.

Więcej o wyjątku do Reguły 6-6d TUTAJ.

Reguła 14-1b. Trwałe oparcie kija

Nowa reguła zabrania, podczas wykonywania uderzenia, trwałego oparcia kija, zarówno “bezpośrednio” lub przy użyciu “punktu oparcia”.

Więcej na temat Reguły 14-1b TUTAJ.

Reguła 14-3. Sztuczne urządzenia, nietypowy sprzęt i nienormalne zastosowanie sprzętu

Następujące główne poprawki zostały wprowadzone do Reguły 14-3:

1. Wprowadzono główny wyznacznik dla ciał zarządzających w celu określenia, czy użycie sprzętu jest złamaniem reguły 14-3;
2. W celu przejrzystości, poprzednie określenie “nietypowe zastosowanie sprzętu” zastąpiono określeniem “nienormalne zastosowanie sprzętu”; i
3. Kara dla gracza za pierwsze złamanie reguły 14-3 podczas regulaminowej rundy została zmieniona z dyskwalifikacji na stratę dołka w match play lub dwa uderzenia w stroke play, natomiast kara dyskwalifikacji będzie zastosowana za kolejne złamanie reguły.

 

Reguła 18-2. Piłka w spoczynku przemieszczona przez gracza, partnera, caddie lub sprzęt.

Reguła 18-2b (Piłka przemieszczona po zaadresowaniu) została wycofana. To znaczy, że kiedy piłka przemieści się po zaadresowaniu jej przez gracza, zastosowanie kary z reguły 18-2 będzie oparte jedynie na stwierdzeniu, czy gracz spowodował jej przemieszczenie.

Więcej o nowym brzmieniu Reguły 18-2 TUTAJ.

Reguła 25-2. Wbita piłka

Uwagi jakie wprowadzono:

1. Wyjaśniono kiedy piłka jest wbita; i
2. Potwierdzono, że komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalającą na uwolnienie bez kary dla wbitej piłki gdziekolwiek na terenie zielonym

Reguła 26-2. Piłka grana z hazardu wodnego

Reguła została przeformatowana jedynie dla jasności. Nie ma w niej istotnych zmian.

Załącznik I. Reguły lokalne, Regulamin zawodów.

Wcześniejsze części A i B Załącznika I związane z regułami lokalnymi, zostały połączone tak, aby otrzymać w jednym miejscu wszystkie stosowne informacje dotyczące określonych reguł lokalnych.

Załącznik IV. Urządzenia i inny sprzęt.

Część 5 dotycząca urządzeń do pomiaru odległości została poprawiona, tak że kiedy reguły lokalne pozwalają na użycie urządzeń do pomiaru odległości, to złamanie reguły 14-3 następuje dopiero gdy gracz używa urządzenia w takim celu, który jest zabroniony przez tę regułę. Poprzednio, nawet wtedy gdy reguły lokalne były wprowadzone, to złamanie reguły 14-3 następowało gdy urządzenia do pomiaru odległości miały inne właściwości, które były zabronione regułą 14-3, bez względu na to czy były aktualnie używane przez gracza czy nie.

Załączniki II, III i IV

Stanowiska zgodności wyposażenia i procesy przedkładania produktów zostały usunięte z reguł 4,5, i 14-3 w celu wyeliminowania powtórzeń w załącznikach II, III i IV. Ta korekta łącząca te stanowiska w załącznikach nie zastępuje a zrobiono ją jedynie aby była skuteczna.

Reguły Statusu Amatora

Reguła 3-1b. Nagroda pieniężna na cele charytatywne.

Nowa reguła 3-1b wprowadza zgodę dla golfisty amatora na uczestnictwo w wydarzeniach gdzie oferowane są nagrody pieniężne lub ich ekwiwalent na uznany cel charytatywny, pod warunkiem, że organizator wcześniej uzyskał na to zgodę władz związku.

Reguła 4-3 Koszty związane z golfem

Nowa reguła 4-3 wprowadza, że golfista amator może otrzymać zwrot kosztów, nieprzekraczający kosztów rzeczywiście poniesionych, na działalność nie turniejową, ale związaną z golfem.

Reguła 9-2b(i). Okres oczekiwania na przywrócenie; Zawodowstwo

Został poprawiony rekomendowany przewodnik okresu oczekiwania na przywrócenie, który mówi, że jeżeli występuje 6 letni lub dłuższy okres łamania reguł (poprzednio 5 lat lub więcej) to czas oczekiwania na przywrócenie powinien być dwa lata.

Dodatkowo wprowadzono poprawkę, że okres ten może być wydłużony jeżeli wnioskodawca często grał o nagrody pieniężne. Należy wziąć pod uwagę także poziom zawodów i osiągnięcia wnioskodawcy w tych zawodach w ustaleniu czy okres wyczekiwania na przywrócenie wnioskodawcy należy wydłużyć.

Na podstawie Reguł Gry w Golfa, wydanie 2016

Krzysztof Góra 
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG

Fot. randa.org

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG