Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 4/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 4 do protokołu z obrad Zarządu PZG w dniu 16 stycznia 2017 r

UCHWAŁA NR 4/2017

z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zasad powoływania reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie w 2017 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek trenera kadry narodowej Michaela O’Briena Zarząd PZG zatwierdza szczegółowe zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie w 2017 r. Zasady stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG