Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 46/2017 z dnia 5 września 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA NR 46/2017

z dnia 5 września 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

 § 1.

Przyznaje się patronat honorowy inicjatywie Mistrzostwa Polski Longest Drive 2017 organizowanej przez PGA Polska.

§2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny