Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nowe reguły 2019: po szkoleniu sędziów w R&A

Na początku lutego 2018 roku odbyło się szkolenie w R&A „Teach the Teachers” dotyczące wprowadzenia nowych reguł gry w golfa.

Szkolenie zostało zorganizowane dla tych sędziów z całego świata, którzy będą szkolić z nowych reguł w swoich krajach. Z Polski uczestniczyło w tym trzydniowym szkoleniu trzech sędziów – Jolanta Makuch, Zbigniew Górecki i Krzysztof Góra.

Podstawą szkolenia była prawie już końcowa wersja, jeszcze zwana projektem 11.0, reguł gry w golfa. Zaproponowane zmiany ukierunkowane są na łatwiejsze zrozumienie reguł i ich stosowanie. Nowa propozycja reguł zawiera tylko 24 reguły zamiast aktualnie obowiązujących 34.

W wielu przypadkach potwierdziły się zapowiedzi zmian polegających na poprawieniu tempa gry, eliminację niektórych kar i usprawnieniu procedur, np. ułatwiono i usprawniono grę na putting greenie (takie jak – pozostawienie flagi w dołku, naprawianie śladów po kolcach i eliminację kary za przypadkowe poruszenie piłki), wprowadzono obszary kary z nowymi zasadami dotykania ziemi czy poruszaniem naturalnych utrudnień ruchomych. Obszary kary zastąpiły hazardy dodając dodatkowe obszary niekoniecznie z wodą. Pozostawiono po hazardach sposób oznakowania ich (żółte i czerwone) co determinuje zasady uwolnienia od tego obszaru.

Zmieniono procedury dropowania (dropowanie z wysokości kolan a nie z wysokości ramion, czy też ponowne dropowanie gdy piłka opuści strefę dropowania).

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że skomplikowano zasady uwolnienia poprzez wprowadzenie punktu odniesienia, punktu całkowitego uwolnienia, punktu maksymalnego możliwego uwolnienia czy strefy uwolnienia. Ale wydaje się, że może pozwoli to uporządkować pod tym względem nomenklaturę oddzielając punkt uwolnienia od obszaru uwolnienia. W dotychczasowych regułach występuje najbliższy punkt uwolnienia, którego definicja mówi o punkcie uwolnienia, od którego mierzony jest obszar uwolnienia (z jednym lub dwoma kijami).

Nowe reguły zostaną podane do publicznej wiadomości w drugiej połowie 2018roku, kiedy zostanie przetłumaczona ostateczna wersja reguł i kiedy będą dostępne wszystkie elementy nowych reguł – tj. Reguły gry w golfa; Przewodniki (Interpretacje, Procedury dla Komitetu i Reguły dla niepełnosprawnych).

Krzysztof Góra
Sędzia PZG

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG