Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kurs dla kandydatów na sędziów pod koniec maja na Lisiej Polanie

W dniach 23 – 25 maja 2019 na polu Lisia Polana GC Polski Związek Golfa zorganizuje kurs dla kandydatów na sędziów golfowych zakończony egzaminem z reguł gry w golfa. Zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać do 9 maja.

Kurs kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu Reguł Gry w Golfa lub uzyskaniem kwalifikacji sędziowskich uprawniających do sędziowania turniejów golfowych.

Ukończenie kursu i pomyślne zdanie egzaminu końcowego uprawnia do uzyskania certyfikatu poświadczającego zdobyte kompetencje, który zachowa ważność przez kolejne 4 lata. Ważny certyfikat upoważnia do ubiegania się o nadanie licencji sędziego PZG.

Termin kursu: 23-25 maja 2019 r.

Planowana cena kursu: 499 zł*/os.

Miejsce kursu: Klub Golfowy Lisia Polana

Program szkolenia:

Program szkolenia opracowany został na podstawie standardowych programów szkoleniowych R&A Rules Limited w zgodzie z Regułami Gry w Golfa 2019.

Zakres tematyczny – zagadnienia:

 1. Podstawy gry w golfa.
 2. Definicje – jako podstawa prawidłowej oceny zdarzenia.
 3. Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem rundy i dołka.
 4. Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem piłki.
 5. Sytuacje i procedury stosowania uwolnień bez kary.
 6. Sytuacje i procedury stosowania uwolnień z karą.
 7. Sprzęt.
 8. Procedury dla graczy i Komitetu.
 9. Reguły Lokalne, Regulamin Turnieju.
 10. Sędzia golfowy – rola, obowiązki, styl pracy, etyka.

Zajęcia będą  prowadzone w formie wykładów, prezentacji video (około 50 krótkich filmów z bazy R&A i własnej), prezentacji na polu i ćwiczeń praktycznych na polu.

Kurs kończy się nieobowiązkowym egzaminem w formie testu składającego się z dwóch części:

 1. 50 pytań typu prawda/fałsz (40% oceny ogólnej)
 2. 20 pytań z odpowiedziami wielokrotnego wyboru (60% oceny ogólnej)

Egzamin obejmuje materiał:

 1. Reguły Gry w Golfa 2019 – pełny tekst reguł 1-24 z definicjami.
 2. Official Guide to the Rules of Golf – Effective January 2019.

Zaliczenie egzaminu: uzyskanie wyniku co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Termin egzaminu poprawkowego zostanie ustalony podczas trwania kursu, nie później niż 31.08.2019.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest posiadanie aktywnej karty HCP, przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności za kurs. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać na adres: biuro@pzgolf.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 9 maja 2019

Termin na dokonanie opłat: 16 maja 2019

Po opłaceniu szkolenia, kandydaci otrzymają elektroniczną wersję Reguł gry w golfa 2019 w języku polskim oraz przykładowe zestawy egzaminacyjne.

Więcej informacji: Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG Krzysztof Góra (rules@pzgolf.pl, tel. 604 593 980)

Do pobrania:

 1. Formularz Zgłoszeniowy
 2. Program szkolenia

 

* PZG zastrzega sobie prawo do zmiany ceny kursu, w przypadku innej niż zakładana liczby uczestników. Opłata wpisowa obejmuje wynagrodzenie wykładowców, przygotowanie materiałów dydaktycznych, wynajem sal wykładowych oraz dostęp do obiektów treningowych. Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu we własnym zakresie.

Fot. R&A

 width=

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG