Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Ministerstwo Sportu i Turystyki zatwierdziło program szkolenia sportowego w golfie

Minister Sportu i Turystyki zatwierdził „Wieloletni program szkolenia sportowego w golfie” dla szkół. Dokument jest podstawą do wprowadzania ukierunkowanego na golf szkolenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. To także obowiązkowy krok na drodze do wdrażania gry w golfa do rozszerzonego programu lekcji wychowania fizycznego w szkołach publicznych oraz do ukierunkowanego, specjalistycznego szkolenia młodzieży.

Mówiąc w prostych słowach – decyzja otwiera możliwości tworzenia klas z rozszerzonym programem zajęć golfowych w szkołach publicznych przy wsparciu finansowym i organizacyjnym systemu oświaty oraz gmin. To dla nas ważny krok, bowiem z takich rozwiązań szeroko korzystają takie dyscypliny jak choćby tenis, czy żeglarstwo. Daje to możliwość harmonijnego wplecenia treningów i wyjazdów na zawody w program nauczania w szkole i plan lekcji, co zawsze jest ważne z punktu widzenia interesu uczniów łączących naukę z treningiem” – powiedział dr Bartłomiej Chełmecki, sekretarz generalny PZG.

Autorem programu jest Wojciech Waśniewski (absolwent kierunku sport coaching Uniwersytetu w Birmingham, dyrektor edukacji PGA Polska), a za konsultację merytoryczną odpowiadał dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski, pracownik filii warszawskiej AWF w Białej Podlaskiej.

Program daje podstawę do planowania i przeprowadzania szkolenia na etapie wszechstronnym (dzieci w wieku ok. 6-12 lat), etapie ukierunkowanym (ok. 10-16 lat) i specjalnym (powyżej 15 r.ż.). Treści programowe w nim zawarte mają być realizowane podczas treningów w klubie sportowym, podczas zajęć WF-u oraz w oddziałach i szkołach sportowych, a także oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego.

Jak podkreślił Waśniewski, program, oprócz konieczności spełnienia ministerialnych wymogów formalnych i tym samym umożliwienia rozpoczęcia szkolenia w klasach sportowych, ma być zwyczajnie przydatny dla trenerów, instruktorów i nauczycieli – zarówno tych pracujących w szkołach, jak i w klubach golfowych.

Wierzę, że program pomoże nauczycielom i trenerom w planowaniu efektywnego i odpowiedniego procesu szkolenia dzieci i młodzieży. Dokument obejmuje wiele wymiarów tego procesu – od ustanawiania celów, poprzez rekomendacje metodyczno-dydaktyczne, założenia treningu ogólnosprawnościowego oraz mentalnego, skończywszy na planowaniu współzawodnictwa i periodyzacji szkolenia” – mówił.

Bazę do programu stanowił system klasyfikacyjny i testujący Narodowego Programu Rozwoju Juniorów, opracowany pod kierownictwem Michaela O’Briena. Został on rozszerzony i zaktualizowany w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie szkolenia młodzieży w golfie oraz wytyczne i rekomendacje ekspertów MSiT.

Głównym założeniem programu jest takie przeprowadzenie szkolenia, dzięki któremu zawodniczki i zawodnicy będą wszechstronnie przygotowani do osiągania szczytowej formy w wieku dorosłym. Osiągane wyniki sportowe w wieku juniorskim, zwłaszcza we wczesnych etapach szkolenia, mają wówczas znaczenie drugorzędne” – tłumaczy Waśniewski.

Co ważne, program opisuje nie tylko założenia do treningu specjalistycznego, ale kompleksowe dbanie o rozwój młodego człowieka – czyli zwiększanie ogólnej sprawności fizycznej, działania na rzecz kariery dwutorowej (łączenia sportu z edukacją) oraz odpowiedniego do wieku przygotowania psychologicznego.

Na różnych etapach prac program był szeroko konsultowany z aktywnymi trenerami, członkami PGA Polska szkolącymi dzieci i młodzież, z naukowcami specjalizującymi się w tej dziedzinie (m.in. Dr Martin Toms z University of Birmingham), jak i również z prof. AWF Tomaszem Niźnikowskim, który w końcowych fazach bardzo istotnie wsparł projekt pod kątem merytorycznym.

Golf jako dyscyplina sportu wymaga wieloletniego, zaplanowanego i zorganizowanego szkolenia sportowego. Polski Związek Golfa przygotował program, w którym założenia mają charakter perspektywiczny i wieloletni. Tak przygotowany program potwierdza, że zorganizowany model szkolenia – nie model intensywny a progresywny gwarantuje wysoką skuteczność i dbałość o zawodnika oraz jego właściwy rozwój psychofizyczny, techniczny i taktyczny, a także teoretyczny” – recenzował prof. Niźnikowski.

Jak wspominał „na uwagę zasługuje fakt, że w programie szkolenia istotne miejsce zajmują ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem adekwatnych form, metod i środków. Etap szkolenia ukierunkowanego stanowi płynne przejście do wstępnej specjalizacji poprzez kierunkowe kształtowanie kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych, a także umiejętności technicznych tak istotnych w tej dyscyplinie sportu. Celem ostatniego specjalnego etapu szkolenia jest podnoszenie poziomu wytrenowania i dążenie do uzyskania mistrzostwa”.

Program dostępny jest: TUTAJ.

Fot. Shots on the Fairway

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG