Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 24/2019 z dnia 8 maja 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 8 maja 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 24/2019

z dnia 8 maja 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Problemowych PZG za 2018r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza niniejszym sprawozdania z działalności za 2018 r.:

  1. Komisji Golfa Kobiecego PZG, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Komisji Kalibracyjno-Handicapowej PZG, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Komisji Sędziowskiej PZG, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG