Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 46/2019 z dnia 16 października 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 16 października 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 46/2019

z dnia 16 października 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zmian ram czasowych sezonów golfowych w Polsce

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. sezon golfowy w Polsce będzie prowadzony
i organizowanych przez PZG w przedziale czasowym – od 1 stycznia do 31 grudnia – danego roku kalendarzowego.

§ 2.

Karty Handicapowe PZG wydane na sezon 2019 zachowują swoją ważność do 31 marca 2020. r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG