Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 47/2019 z dnia 16 października 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 16 października 2019 r

 

UCHWAŁA NR 47/2019

z dnia 16 października 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie likwidacji plastikowych kart HCP oraz wdrożenia wirtualnej karty HCP

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 grudnia 2019 r. PZG wycofuje z użycia plastikowe karty HCP, które z dniem 1 stycznia 2020 r. zastąpione zostaną wirtualnymi kartami HCP dostępnymi w aplikacjach mobilnych oraz w koncie golfisty w serwisie PZG po zalogowaniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG