Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w 26 dniu października 2020 r.

Na podstawie § 14 pkt. 6 Statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 26 października 2020 r. (poniedziałek) w budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (wejście od ul. Nowogrodzkiej) albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. O wyborze formy zgromadzenia Zarząd PZG poinformuje najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

Przedmiotem zebrania jest dyskusja i głosowanie nad propozycjami zmiany wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych, z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia.

Załącznik
Zawiadomienie nr 1 – WZD PZG 2020

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG