Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 17/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 27 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 17/2020

z dnia 27 maja 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie aktualizacji regulaminów Turniejów Mistrzowskich 2020

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję o zatwierdzeniu:

 1. Aktualizacji Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich 2020 – tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wprowadzenie zmian we wszystkich regulaminach – Uprawnieni do gry w turnieju.
  „Zawodnicy amatorzy z opłaconą licencją sportową w PZG do dnia 15 czerwca 2020 r. jako członkowie danego klubu macierzystego.”
 3. Klubowe A, B oraz Seniorów – Skrócenie terminów zapisów na Klubowe MP: termin zapisów oraz opłat na 2 tygodnie przed turniejem.
 4. Klubowe MP juniorów – możliwość udziału drużyn 2-osobowych:
  Pkt. 2 Regulaminu, nadaje się brzmienie:
 1. „W turnieju może wziąć nieograniczona liczba drużyn z jednego klubu.
 2. Każda drużyna składa się z maksymalnie 3 zawodników.
 3. W trakcie trwania turnieju drużynę musi reprezentować co najmniej 2 zawodników. W przeciwnym razie drużyna podlega dyskwalifikacji”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG