Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 25/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA NR 25/2020

z dnia 8 lipca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu honorowego PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy PZG przedsięwzięciu pn. „Golf jest dla każdego”.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny