Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiany w Regułach Statusu Amatora wprowadzane od 2022 przez R&A oraz USGA

22 lutego 2021 r., R&A i USGA ogłosiły propozycje znaczących zmian w Regułach Statusu Amatora.

Propozycje te wynikają z konieczności zaktualizowania i dopasowania ich do potrzeb dzisiejszych wymagań w grze amatorskiej na całym świecie. Dodatkowo powinny być łatwiejsze do zrozumienia i stosowania.

Proponowane reguły, wraz z objaśnieniami kluczowych zmian, zostały opublikowane na stronach www.RandA.org i www.usga.org, na których golfiści i zainteresowane osoby mogą zgłaszać uwagi i opinie na ten temat. Opinie będą przyjmowane do piątku 26 marca 2021 r., a nowe Reguły zostaną wprowadzone 1 stycznia 2022 r.

Kompleksowy przegląd Reguł Statusu Amatora rozpoczął się pod koniec 2017 r., koncentrując się na trzech głównych celach: zapewnieniu, aby reguły jak najlepiej odpowiadały interesom gry w golfa, odzwierciedlały potrzebę dopasowania gry w golfa do wymagań współczesności oraz były łatwe do stosowania i zrozumienia ich.

Przegląd ten potwierdził ważną pozycję golfa amatorskiego w grze i zasadność utrzymywania reguł statusu amatora, aby chroniły wszystkie aspekty gry w golfa oraz pozwalały na czerpanie z niego przyjemności.

Wynikiem tych zmian jest proponowany zestaw reguł, które na nowo definiują różnice między golfem amatorskim a zawodowym i gwarantują amatorom status amatora podczas uczestniczenia w zawodach golfowych.

W przedstawionej modernizacji proponuje się, aby nowe reguły zawierały tylko trzy przypadki, które spowodują, że golfista amator utraci status amatora:

  • Przyjęcie nagrody przekraczającej limit nagród (750 USD = 500 GBP);
  • Prowadzenie płatnych lekcji nauki gry w golfa;
  • Podjęcie pracy jako pro w klubie golfowym lub członkostwo w stowarzyszeniu zawodowych golfistów (PGA).

Aby osiągnąć to uproszczone podejście, proponuje się następujące kluczowe zmiany:

  • Wyeliminowanie różnicy pomiędzy nagrodami pieniężnymi a innymi nagrodami;
  • Przekroczenie limitu nagród będzie jedynym kryterium, kiedy amator może stracić status amatora w wyniku grania w golfa (co oznacza, że ​​udział w zawodach lub granie jak zawodowiec nie spowoduje sam w sobie utraty statusu amatora);
  • Usunięcie ograniczeń z reguł dotyczących zawodów, takich jak zawody typu long drive, puttowanie i konkursów umiejętności, które nie są rozgrywane jako część konkurencji tee-to-hole; i
  • Eliminacja wszelkich ograniczeń sponsorskich.

Grant Moir, dyrektor ds. Reguł w R&A, powiedział: „Reguły Statusu Amatora odgrywają ważną rolę w ochronie integralności naszego samoregulującego się sportu, ale kodeks musi nadal ewoluować. Dzieje się tak szczególnie w odniesieniu do czołowych zawodników w grze amatorskiej, w której wielu graczy potrzebuje wsparcia finansowego, aby konkurować i w pełni się rozwijać, a proponowane nowe reguły zapewnią o wiele większe pole do manewru”.

„Golf jest wyjątkowy w swoim szerokim zastosowaniu zarówno dla golfistów rekreacyjnych, jak i zawodowych” – powiedział Craig Winter, starszy dyrektor USGA, Reguł Golfa i Statusu Amatora. „Rozumiemy i doceniamy, jak ważny jest status amatora, nie tylko dla tych, którzy rywalizują na najwyższym poziomie amatorskiej gry, ale dla milionów golfistów w każdym wieku i na każdym poziomie umiejętności, którzy lubią rywalizację na swoich polach golfowych. Te aktualizacje powinny pomóc uprościć reguły i zapewnić dobrą kondycję amatorskiej gry”.

Do proponowanych nowych reguł dołączono dokument przeglądowy i wyjaśnienia, które szczegółowo uzasadniają, dlaczego proponuje się zmiany, a w niektórych przypadkach, dlaczego pozostały niezmienione.

Dokument dostępny tutaj: All Papers on Proposed Rules of Amateur Status February 2021.

Materiały dotyczące proponowanych nowych reguł, a także link do przekazywania opinii można znaleźć poniżej na stronie oraz na stronach www.RandA.org/AmateurStatusModernisation i www.usga.org/amateurstatus.

Tłumaczenie na podstawie informacji R&A

Krzysztof Góra

 

 

 

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG