Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Nowe wyjaśnienie znaczenia handicap na kartach wyników

Zarząd Polskiego Związku Golfa, na podstawie wniosku Komisji Sędziowskiej z 10 kwietnia 2021, w sprawie wyjaśnienia znaczenia słowa „Handicap” w regule 3.3b(4) postanowił wprowadzić do odwołania, od 10 maja 2021, na obszarze swojej jurysdykcji znaczenie słowa „Handicap” na karcie wyników jako handicap gracza (Handicap Index) zwany czasami jako handicap dokładny prowadzony w programie EAGLE, zawieszając funkcjonowanie w tym zakresie Interpretacji 3.3b(4)/1.  

Wprowadzono także zwolnienie gracza z kary, gdy Komitet wystawi kartę wyników z nieprawidłowym handicapem, a błąd nie zostanie poprawiony przed zwrotem karty, zostanie to potraktowane przez Komitet turniejowy jako błąd administracyjny.

Podstawą prawną zmian jest delegacja uprawnień przez R&A i USGA zawarta w Clarifications of the 2019 Rules of Golf Updated 7 April 2021 dotycząca Reguły 3.3b(4), a mówiąca o tym, że to narodowe związki lub inne organizacja sprawujące w danym kraju kontrolę nad regułami, mogą doprecyzować znaczenia słowa „handicap” na kartach wyników i może to być hcp pola, hcp gry lub hcp index.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG