Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kurs dla kandydatów na sędziów na Lisiej Polanie – trwają zapisy

W dniach 14-16 października na podwarszawskim polu Lisia Polana Polski Związek Golfa zorganizuje kurs dla kandydatów na sędziów golfowych na poziomie 2, który zakończy się egzaminem. Zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać do 11 października.

Kurs kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu Reguł Gry w Golfa lub uzyskaniem kwalifikacji sędziowskich, uprawniających do sędziowania turniejów golfowych.

Ukończenie kursu i pomyślne zdanie egzaminu końcowego na poziomie 2 uprawnia do uzyskania certyfikatu poświadczającego zdobyte kompetencje, który zachowa ważność przez kolejne 4 lata. Ważny certyfikat upoważnia do ubiegania się o nadanie licencji sędziego PZG.

Termin kursu: 14-16 października 2021

Planowana cena kursu: 550 zł*/os.

Miejsce kursu: Klub Golfowy Lisia Polana

Program szkolenia:

Program szkolenia opracowany został na podstawie standardowych programów szkoleniowych R&A Rules Limited w zgodzie z Regułami Gry w Golfa obowiązującymi od 2019 roku.

Zakres tematyczny – zagadnienia:

 1. Podstawy gry w golfa.
 2. Definicje – jako podstawa prawidłowej oceny zdarzenia.
 3. Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem rundy i dołka.
 4. Omówienie reguł związanych z rozgrywaniem piłki.
 5. Sytuacje i procedury stosowania uwolnień bez kary.
 6. Sytuacje i procedury stosowania uwolnień z karą.
 7. Sprzęt.
 8. Procedury dla graczy i Komitetu.
 9. Reguły Lokalne, Regulamin Turnieju.
 10. Sędzia golfowy – rola, obowiązki, styl pracy, etyka.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, prezentacji video (około 50 krótkich filmów z bazy R&A i własnej), prezentacji na polu i ćwiczeń praktycznych na polu. Kurs zakończy się nieobowiązkowym egzaminem, opracowanym przez R&A. składa się z dwóch części obejmujących po dwie sekcje i trwającym 2 godziny. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie wyniku co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności za kurs. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać na adres: rules@pzgolf.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 11 października 2021

Termin na dokonanie opłat: 12 października 2021

Po opłaceniu szkolenia, kandydaci otrzymają elektroniczną wersję Reguł gry w golfa 2019 w języku polskim oraz przykładowy zestaw egzaminacyjny.

Więcej informacji: Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG Krzysztof Góra (rules@pzgolf.pl, tel. 604 593 980)

Do pobrania:

 1. Formularz Zgłoszeniowy (wersja edytowalna)
 2. Program szkolenia i informacje o egzaminie

* PZG zastrzega sobie prawo do zmiany ceny kursu, w przypadku innej niż zakładana liczby uczestników. Opłata wpisowa obejmuje wynagrodzenie wykładowców, przygotowanie materiałów dydaktycznych, wynajem sali wykładowych oraz dostęp do obiektów treningowych. Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu we własnym zakresie.

Fot. PZG

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG