Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 31/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie dofinansowania organizacji I Ogólnopolskiego Turnieju Golfa Olimpiad Specjalnych

UCHWAŁA NR 31/2021
z dnia 10 maja 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie dofinansowania organizacji I Ogólnopolskiego Turnieju Golfa Olimpiad Specjalnych

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG przyznaje dofinansowanie organizacji I Ogólnopolskiego Turnieju Golfa Olimpiad Specjalnych w wysokości 9 tys. zł z przeznaczeniem na zakup ubiorów sportowych dla uczestników.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny